Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie W3-PO-WS-S1-MSPE20
semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie W3-PO-WS-S1-MSPE20
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

Gogowski G., Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Warszawa 2014.

Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Kościewicz D., Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji – wybrane zagadnienia, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

Łysik-Wróblewska M., Zaangażowanie Francji w walkę z terroryzmem po zamachu na Charlie Hebdo, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, III.

Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

Miszczak K., Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe”2014, nr 2.

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.

Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

Raporty: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Sobczyk K., Polityka bezpieczeństwa Szwecji – neutralność i bezaliansowość oraz ich perspektywy

w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 4.

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo-strategia-system. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Uzupełniająca

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

Gibas-Krzak D., Serbsko – albański konflikt o Kosowo w XX wieku, uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń, 2009.

Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Kuczyński M., Bałkańska Pożoga, Wojny i Konflikty na Bałkanach w latach 1981 – 1999, Warszawa 1999.

Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Stolarczyk M., Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich pod drugiej wojnie światowej, Katowice 1995.

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999

Pietraś M., Olchowski J. (red.), NATO w pozimnowojenym środowisku (nie) bezpieczeństwa, Lublin 2011.

Zakres tematów:

- Polityka zagraniczna, mocarstwowość, bezpieczeństwo – aspekty teoretyczne

- Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

- Polityka zagraniczna Francji

- Wybrane aspekty polityki Szwecji

- Polityka zagraniczna Niemiec

- Interwencje humanitarne – aspekty teoretyczne

- Interwencja ze względów humanitarnych w Bośni i Hercegowinie

- Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego w okresie pozimnowojennym.

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca

- dyskusja moderowana

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Egzamin odbędzie się na platformie FORMS ze względu na epidemię COVID-19.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

II termin egzaminu może mieć zarówno formę pisemną, jak i ustną - w zależności od ustaleń koordynatora modułu ze studentami.

Uwagi:

3 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.