Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rosja i obszar proradziecki w stosunkach międzynarodowych [W3-PO-WS-S1-ROPSM20] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rosja i obszar proradziecki w stosunkach międzynarodowych [W3-PO-WS-S1-ROPSM20]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala SALA AUDYT. ST. AULA
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa:

• Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

• Borawski T., Mit abchaskiej niepodległości. Ekspansja Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym, „Bezpieczeństwo

Narodowe”2015 nr 36.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014, Instytut Wschodni UAM.

• Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW” grudzień 2016, nr 59.

• Całus K, W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, „Prace OSW” 2015, nr 53.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław

2014.

• Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Prace OSW”, „Przegląd Strategiczny”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Biuletyn

PISM”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Sprawy Międzynarodowe”, prace Ośrodka Studiów Wschodnich

• Furier A. (red.), Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017.

• Iwanek T. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, Katowice 2016.

• Janicki K. (red.), Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Matusiak M., Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją, „Punkt widzenia” nr 29, Ośrodek Studiów

Wschodnich.

• Miszewski-Lubicz M., Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu

Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 3.

• Nieczuja-Ostrowski P. (red.) Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.

• Ostaszewski P., Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, Warszawa 2006.

• Staszczyk A. (red.), Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, Szczecin 2011.

• Stolarczyk M., Lakomy M. i in. (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz

społeczne, Katowice 2015.

Uzupełniająca:

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Chojnowski A., Burski J. J., Ukraina, Warszawa 2006.

Hrycak J., Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

• Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.

• Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011

• Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

• Materski W., Gruzja, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne.

Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim: Naddniestrzańska Republika Mołdawska – geneza oraz status we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Mołdawia w stosunkach międzynarodowych.

Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim: geneza, przebieg oraz współczesna perspektywa konfliktu o Górski Karabach.

Armenia w stosunkach międzynarodowych.

Konflikty na obszarze Gruzji w latach 90. XX wieku. Rewolucja róż.

Polityka Gruzji w okresie prezydentury Micheila Saakaszwilego. Gruzja pod rządami Gruzińskiego Marzenia.

Przyczyny, przebieg i implikacje konfliktu na wschodzie Ukrainy (2014-)

Metody dydaktyczne:

-dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- Wizualizacja danych za pomocą wykresów

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej; studenci mają

do wykorzystania 1 nieobecność) oraz zaliczenia testów wiedzy (przeprowadzanych opcjonalnie).

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)