Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe W3-PO-S1-SD221
semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe W3-PO-S1-SD221
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

1. Regulamin realizacji prac dyplomowych na UŚ.

2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i

dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.

3. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Precyzowanie i doskonalenia obszaru tematów badań dyplomantów.

2. Podstawowe zasady konstrukcji pracy dyplomowej (streszczenie, wstęp, uzasadnienie wyboru tematu, cel i zakres pracy, przegląd literatury, część praktyczno-badawcza, dane rzeczywiste, propozycje rozwiązania problemu i podsumowanie).

3. Charakterystyka struktury pracy, podziału tekstu na rozdziały, podrozdziały itd.

poszczególnych rozdziałów; decyzja w potrzebie aneksu pracy).

4. Opracowanie karty tematycznej pracy dyplomowej.

5. Znaczenie jasnego postawienia i uzasadnienia problemu badawczego, celu i zakresu pracy.

6. Metody i narzędzia badawcze, przebieg procesu badawczego.

7. Sposoby zdobywania wiedzy i materiałów niezbędnych do pisania pracy dyplomowej.

8. Znaczenie analizy i syntezy w postępowaniu badawczym.

Metody dydaktyczne:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i

merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej. Metody pracy: wykład, pogadanka, objaśnienie, seminarium, praca z książką i czasopismem, prezentacja.

W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb, wykorzystywane będą różnorodne narzędzia cyfrowe wzbogacające dydaktykę akademicką m.in. takie jak:

- Mentimeter.com,

- Quizizz.com

- Padlet.com

- Quizlet.com

- Learnings.apps

- Kahoot.it

- Testportal.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie drugiego semestru wiąże się z napisaniem co najmniej połowy pracy i jej zaakceptowanie przez promotora.

Uwagi:

5 semestr Politologia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.