Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [W3-PO-S1-SD321] semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [W3-PO-S1-SD321]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 105
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Małgorzata Domagała
Literatura:

Dudziak A., Żejmo A.(2008), Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa

Cieślarczyk M. (2002): Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, AON, Warszawa

Majewski T. (2011): Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Akad. Obrody Narodowej, Warszawa

Stachowiak Z. (2001): Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

Zenderowski R. (2007): Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne., CeDeWu, Warszawa

Zenderowski R. (2012): Technika pisania prac magisterskich., CeDeWu, Warszawa

Zakres tematów:

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie

studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Semestr trzeci seminarium jest kontynuacją pracy studenta w zakresie przygotowania dyplomu, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy dyplomowej, która jest efektem finalnym przedmiotu i zdania egzaminu dyplomowego. W trzecim

semestrze metody pracy zostaną poszerzone o elementy tutoringu. Dotyczyć to będzie wybranych osób.

1. Diagnoza poziomu przygotowań pracy. Określenie problemów związanych z pisaniem (określenie indywidualnych możliwości

oraz sprecyzowanie metod pracy)

2. Opracowanie strategii i dobór celów taktycznych w procesie finalizowania pisania pracy. Ustalenie harmonogramu spotkań

3. Przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat metodologii pracy naukowej, metod gromadzenia informacji, a także

umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu) oraz korzystania z zasobów bibliotecznych

4. Weryfikacja opanowania umiejętności gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. Omówienie istoty procesów:

rozumowania, wnioskowania, analizowania, syntetyzowania, abstrahowania, porównywania, uogólniania i klasyfikowania.

5. Przygotowanie „Mapy podróży rozwojowej” – określenie zainteresowań studenta, mocnych stron, potrzeb, pragnień,

ograniczeń, sprecyzowanie odpowiedzi na pytanie: jak to zrobić? I co jest celem naszej pracy?

6. Bieżąca analiza powstającej pracy. Weryfikacja założeń badawczych z przestawianą treścią, analiza głównych hipotez, pytań

badawczych, weryfikacja stylistyczna i językowa.

7. Bieżąca analiza kompozycji pracy dyplomowej, wymagań formalnych i edytorskich, zasad przywoływania wykorzystywanych

źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy dyplomowej.

8. Tworzenie bibliografii.

9. Praca nad analizą zgromadzonego materiału empirycznego, wskazanie metod opracowywania wyników badań empirycznych.

10. Konstruowanie wniosków z prowadzonego wywodu i weryfikacja hipotezy badawczej.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć prowadzący prowadzi rozmowę na założony temat.

Rozwiązywanie problemów związanych z przygotowywaniem pracy w formie krótkich wykładów metodą: wyjaśniającą, podającą

a także wykład interaktywny.

Rozwiązywanie kazusów -metoda przypadków.

Indywidualna praca ze studentem w oparciu o analizę SMART.

Przygotowanie „Mapy podróży rozwojowej”

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny uwzględniają stopień realizacji celów seminarium tj rzetelność i zaangażowanie w pracę seminaryjną, stopień

przyswojenia i zrozumienia elementów konstruujących warsztat badacza. Ocena w oparciu o przygotowaną do obrony pracę

dyplomową.

Uwagi:

6 semestr Politologia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)