Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe W3-PO-WS-S2-KZSM20
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe W3-PO-WS-S2-KZSM20
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

• Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.

• Okraska T. (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

• Potyrała A. (red.) Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Studia przypadków, Poznań 2007.

Uzupełniająca

Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, „Bezpieczeństwo Narodowe”

Domagała A., Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz 2008.

Kuźniar R. i in.., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Mężykowska A., Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008. Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji : historia, etyka, polityka, prawo, Gdańsk 2005.

Zakres tematów:

- Zajęcia organizacyjne i wprowadzające.

-Przyczyny, przebieg i skutki interwencji humanitarnej w Rwandzie.

- Przyczyny, przebieg i skutki interwencji humanitarnej w Bośni i Hercegowinie.

- Interwencje humanitarne w przyszłości – konieczność? (debata).

- Przyczyny, przebieg i skutki interwencji humanitarnej w Somalii.

- Przyczyny, przebieg i skutki interwencji humanitarnej w Libii.

- Potencjalność interwencji humanitarnej na Ukrainie.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji; studenci mają do wykorzystania 1 nieobecność), przygotowania wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie zlecanych przez prowadzącego). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianów wiedzy (testy zamknięte wielokrotnego wyboru dotyczące tematów jednostek kontaktowych oraz pozycji z literatury obowiązkowej).

Uwagi:

1 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.