Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze W3-PO-S2-MSG20
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki gospodarcze W3-PO-S2-MSG20
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 239
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktor Widera
Literatura:

Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003, wyd. II

J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010, wyd. II

Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013

Zakres tematów:

1. Bilans płatniczy kraju – pojęcie i części składowe; równowaga rzeczywista i pozorna bi- lansu płatniczego; środki polityki wpływania na równowagę bilansu płatniczego.

2. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy, czynniki (uwarunkowania) wpływające na po- zycję państwa w międzynarodowym podziale pracy, tzw. klasyczny międzynarodowy podział pracy i jego ewolucja.

3. Ceny w handlu międzynarodowym – pojęcie terms of trade, podział towarów w wymianie międzynarodowej z punktu widzenia kształtowania się ich cen, krótkookresowe tendencje w kształtowaniu się cen towarów na rynkach międzynarodowych (elastyczność podaży i popytu towarów masowych i zindywidualizowanych oraz czynniki wpływające na te elastyczności), długookresowe (po II wojnie światowej) tendencje w kształtowaniu się cen na rynkach mię- dzynarodowych.

4. Przepływ czynników produkcji – przyczyny przepływu czynników produkcji, krótko- i dłu- gookresowe skutki napływu i odpływu siły roboczej, przepływ kapitału – pojęcie, kryteria klasyfikacji, rodzaje przepływu kapitału, wpływ eksportu i importu kapitału na bilans płatni- czy oraz zatrudnienie.

5. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia będą wykorzystywały elementy wykładu informacyjnego i konwersatoryjnego, metodę przypadków i realizacji zadań problemowych.

Studenci będą prezentowali wybrane tematy z użyciem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

praca w grupach;

kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

3 semestr politologii spec. dp.; wsm.; stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.