Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do studiów strategicznych [W3-BM-S1-WSS19] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do studiów strategicznych [W3-BM-S1-WSS19]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Łapaj-Kucharska
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Baylis J., Wirtz J., Colin S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

3. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem: teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź 2006.

4. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

5. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

8. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

9. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005. – PRZEJRZEĆ.

3. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

4. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

5. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

6. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2009.

7. Klasik A. (red.), Planowanie strategiczne, Warszawa 1993.

8. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

9. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000

10. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

11. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

12. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

13. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

14. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

15. Pietraś M. (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007

16. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

17. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

18. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

19. von Clausewitz C., O wojnie, Łódź 2010.

20. Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Warszawa 2010.

21. Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999,

22. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2013

LEKTURY DO WYBORU NA ZALICZENIE:

1. M. Wańkowicz, Wrzesień żagwiący, Warszawa, 1990.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe / Roman Kuźniar, Warszawa 2012.

3. Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego ; z przedm. Artura Kijasa. - Kraków ; Warszawa, 2009.

4. Wojna polska / Leszek Moczulski. - Wyd. popr. i uzup. - Warszawa : Bellona, 2009.

5. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. – Warszawa, 2008.

6. Wojna jako usługa : jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację / Rolf Uesseler, Warszawa, 2008.

7. Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye jr., Warszawa : 2009.

8. Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber;. - Warszawa, 2000.

9. Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki / Robert Borkowski. - Toruń, 2006.

10. Konflikty współczesnego świata / [aut. tekstów: Adam Bartnicki et al.]. - Warszawa, 2008.

11. Konflikty współczesnego świata / pod red. Grzegorza Ciechanowskiego i Jerzego Sielskiego. - Toruń 2006.

12. Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 2 / pod red. Tadeusza Dubickiego. - Łomianki, 2012.

13. Strategie w polityce azjatyckiej : rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. – Toruń, 2011.

14. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski. - Warszawa, 2013.

15. Arabska wiosna : rewolucja w świecie islamskim / Jörg Armbruster ; przeł. z niem. Robert Kędzierski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2012.

16. Rzymska armia : legiony, wojny i kampanie : wojskowa historia pierwszego światowego mocarstwa, od powstania Republiki i potęgi Cesarstwa do upadku Cesarstwa Zachodniego / Nigel Rodgers ; konsult. Hazel Dodge ; przekł. z ang. Jakub Jedliński. - Warszawa : Bellona, cop. 2009.

17. Powstanie Warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego / Jan M. Ciechanowski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Wyd. pułtusko-warszawskie uzup. i poszerz. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Myśl strategiczna w ujęciu historycznym (starożytność, średniowiecze i okres nowożytny do XIX w.).

3. Strategia w okresie II wojny światowej.

4. Strategie zimnej wojny.

5. Strategie państwowe i sojusznicze.

6. Strategie reagowania kryzysowego. Problemy strategii w epoce globalizacji. Myśl strategiczna w Polsce.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach w czasie trwania całego semestru

2. Kolokwium zaliczeniowe

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera od kilku do kilkunastu pytań krótkiej i długiej odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut.

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)