Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna [W3-PE-RT2-N1-1] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna [W3-PE-RT2-N1-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda sobota, 17:15 - 18:45
sala 108
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreacyjnych. Kraków 2014

Mikuła L., Humanizm pedagogiczny w wychowaniu resocjalizującym nieletnich w zakładzie poprawczym, „Szkoła Specjalna” 1993 nr 5

Nyca W., Refleksja nad kierunkiem rozwoju polskiej myśli resocjalizacyjnej. „O-W-T” 2009 nr 3-4

Pytka L. (2008), Ciągłość i zmiana w warszawskiej szkole pedagogiki resocjalizacyjnej. W: M. Konopczyński, B. M. Nowak (red), Resocjalizacja, ciągłość i zmiana. Warszaw: Wyd. Pedagogium.

Pytka L. (2009), Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnym. „Pedagogika Społeczna” nr 2

Pytka L., Wątłość i siła idei resocjalizacji aktualnej i potencjalnej. „O-W-T” 1998 nr 3

Sobczak S., Humanistyczny wymiar penitencjarystyki. „Resocjalizacja Polska” 2010 nr1

Stępniak P., Od resocjalizacji do pracy socjalnej. O konieczności zmiany modelu postępowania. „O-W-T” 1999 nr 2

Urbaniak-Zając D., Czy praca socjalna może/powinna zastąpić resocjalizację? Uwagi polemiczne. „O-W-T” 2000 nr 1

Węgliński A., Zasady psychologii humanistycznej a wychowanie resocjalizujące W: Psychologia humanistyczna a wychowanie. Łobocki M. (red), Lublin 1994

Zakres tematów:

Wprowadzenie do przebiegu i organizacji zajęć, kryteria zaliczenia. Omówienie programu ćwiczeń, omówienie zestawu bibliografii do zajęć.

Wprowadzenie do resocjalizacji, przedmiot i obszar zainteresowań, podstawowe pojęcia, usytuowanie pedagogiki resocjalizacyjnej w naukach społecznych (pedagogika vs praca socjalna).

Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Czy doświadczenia przeszłości można wykorzystać w teraźniejszości?

Poglądy na funkcje kary i środków poprawczych, konsekwencje dla działań resocjalizacyjnych. Problem władzy i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Etiologia niedostosowania społecznego. Podstawowe koncepcje wyjaśniające niedostosowanie społeczne.

Metody i techniki wychowania resocjalizacyjnego (ogólna charakterystyka).

Rola wychowawcy w procesie resocjalizacji, style pracy wychowawczej. Wyznaczniki osobowościowe i interpersonalne wychowawcy resocjalizującego.

System resocjalizacyjny - na poziomie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, podstawowe wyznaczniki funkcjonalnego systemu resocjalizacyjnego.

Resocjalizacja w placówkach zamkniętych.

Wpływ ustaleń innych dyscyplin wiedzy na rozwój teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Profilaktyka niedostosowania społecznego. Praca resocjalizacyjna w środowisku otwartym.

Nowe rozwiązania w resocjalizacji (projekty zmian w systemie wychowania resocjalizacyjnego).

Powtórzenie materiału, zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w małych zespołach,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w dyskusjach, pozytywne noty ze sprawdzianów pisemnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)