Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny III: Transcendentalne koncepcje umysłu W1-KO-N1-WM04-3
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny III: Transcendentalne koncepcje umysłu W1-KO-N1-WM04-3
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-07-02 13:00 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-02 15:30 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-09 13:00 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-09 15:30 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-16 13:00 : 15:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Łaciak
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bremer J.: Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010.

Husserl E.: Idea fenomenologii. Pięć wykładów. Tłum. J. Sidorek. Warszawa 1990.

Łaciak P.: Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla. Katowice 2012.

Łaciak P.: Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. „Studia Philosophiae Christianae” 2015, nr 4, s. 123–149.

Literatura uzupełniająca:

Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości,

Warszawa 2005.

Descartes R.: Medytacje o pierwszej filozofii. Warszawa 1958.

Deleuze G.: Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz. Tłum. B. Banasiak. Gdańsk 1999.

Höffe O.: Immanuel Kant. Tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa 1995.

Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza. Tłum D. Gierulanka. Warszawa 1975.

Kant I.: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001

Łaciak P.: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003.

Zakres tematów:

1. Platońskie inspiracje transcendentalnych koncepcji umysłu.

2. Kartezjusz jako prekursor transcendentalnych koncepcji umysłu:

a) antynaturalistyczne, dualistyczne i racjonalistyczne aspekty koncepcji umysłu Kartezjusza.

3. Koncepcja umysłu Kanta:

a) terapia umysłu jako cel filozofii krytycznej,

b) teoria władz umysłu,

c) status transcendentalnej jedności apercepcji w Kantowskiej koncepcji umysłu,

d) metafizyczne implikacje transcendentalnej koncepcji umysłu.

4. Fenomenologiczna koncepcja umysłu:

a) naturalizm jako przesąd wszelkich przesądów,

b) redukcja fenomenologiczna i redukcja ejdetyczna jako filary metody fenomenologicznej,

c) kryzys nauk jako konsekwencja naturalizacji świadomości.

5. Hermeneutyczne implikacje transcendentalnych koncepcji umysłu: hermeneutyczna koncepcja umysłu jako filozofia podejrzenia.

6. Transcendentalne koncepcje umysłu w kontekście współczesnych sporów o status umysłu:

a) spór naturalizmu z antynaturalizmem,

b) spory odnośnie do relacji między pierwszoosobowymi i trzecioosobowymi opisami,

c) transcendentalne koncepcje umysłu a trudny problem świadomości.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem elementów konwersatoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

(1) obecność na wykładzie

(2) zaliczenie ustne:

bardzo dobry (5.0): student wykazuje się kompletną znajomością kluczowych zagadnień transcendentalnych koncepcji umysłu. W ramach argumentacji potrafi sformułować wypowiedź, w której wykazuje się pełną wiedzą nabytą w ramach wykładu i na podstawie wybranej literatury,

dobry plus (4.5): student wykazuje się znajomością transcendentalnych koncepcji umysłu. W zakresie poznanych zagadnień potrafi sformułować poprawne wypowiedzi na podstawie wykładu i zalecanej literatury,

dobry (4.0): student wykazuje się znajomością transcendentalnych koncepcji umysłu, potwierdzającą jego kompetencje w zakresie problematyki objętej zakresem wykładu,

dostateczny plus (3.5): student w sposób niewyczerpujący i niesamodzielny formułuje wypowiedzi w odniesieniu do transcendentalnych koncepcji umysłu,

dostateczny (3.0): stopień opanowania kluczowych zagadnień i pojęć odnośnie do transcendentalnych koncepcji umysłu wskazuje na braki w odniesieniu do poziomu merytorycznego i erudycyjnego.

Uwagi:

4 sem. kognitywistyki /niestacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.