Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna [W3-SO-N1-PS] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka społeczna [W3-SO-N1-PS]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:10
sala 232
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Zając
Strona domowa grupy: https://us.edu.pl/instytut/is/
Literatura:

J. Męcina, G. Firlit-Fesnak, (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2018.

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Wyd. Scholar, 2009

M. Grewiński, A. Karwacki, (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

R.Gabryszak, D. Magierka, Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009

R. Muster, Employees’ poverty: Poland in comparison to other EU countries [w:] Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2021, vol 53.

J. Klebaniuk, (red.), Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, Wyd. Eneteia, Warszawa 2007

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Dz.U. 2019 poz. 683

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie literatury, zakresu problemowego przedmiotu.

2. Polityka społeczna jako dziedzina nauki. Cele i wartości w polityce społecznej. Instrumenty polityki społecznej. Powiązania polityki społecznej z nauką. Zadania polityki społecznej. Polityczny i społeczny wymiar polityki społecznej. Polityka społeczna jako zawód.

3. Bezrobocie i rynek pracy – problemy definicyjne. Pojęcie osoby bezrobotnej w polskim ustawodawstwie oraz wg metodologii badań BAEL. Problemy rynku pracy- zjawiska: working poor, underempoyment, NEET, wpływ pandemii COVID-19.

4. Aktywna i pasywna polityka rynku pracy. Usługi i instrumenty ograniczające problem bezrobocia. Wpływ programów aktywizacji społeczno-zawodowej na sytuację na rynku pracy. Wybrane przykłady projektów aktywizacji lokalnych ryków pracy. Problem pauperyzacji osób pracujących.

5. Rodzina jako podmiot polityki społecznej. Polityka rodzinna w Polsce. Podstawowe pojęcia i definicje dot. rodziny. Czynniki wpływające na przemiany rodziny oraz analiza danych GUS dot. polskich rodzin. Analiza aktualnej polityki rodzinnej w Polsce (programy ministerialne, samorządowe).

6. Polityka mieszkaniowa w Polsce. Bezdomność jako problem społeczny. Polityka mieszkaniowa i jej modele wg. Davida Donnisona. Omówienie podziału zadań państwa i samorządu dot. mieszkalnictwa i bezdomności. Mieszkalnictwo społeczne w Polsce.

7. Polityka edukacyjna. Zakres i cele polityki edukacyjnej. Podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji. System edukacji w Polsce, zadania władzy centralnej, samorządowej. Edukacja integracyjna i inkluzywna, system edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce.

8. Wybrane problemy społeczne: readaptacja społeczna. Rola kuratorów sądowych w procesie readaptacji społecznej osób skazanych, podstawy prawne, problemy readaptacyjne, formy pomocy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

9. Kolokwium (ustne zaliczenie przedmiotu).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zadanymi wcześniej tekstami problemowymi, praca w grupach. Omawianie wybranych przypadków. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczone ustne kolokwium (studenci będą odpowiadać na cztery pytania, maksymalnie można będzie uzyskać 8 punktów, skala ocen: poniżej 4 punktów - niedostateczny, 4,0-5,25 punktów - dostateczny, 5,26-5,75 punktów dostateczny plus, 5,76-6,5 punków - dobry, 6,51-7,0 punktów - bobry plus, powyżej 7 punktów - bardzo dobry),

obecności na zajęciach (maksymalnie można mieć dwie nieobecności).

Uwagi:

2 semestr, SOIZ (niestacjonarne I stopnia)

Terminy zajęć:

-12.03.2022 (godz 14.40-16.10)

-02.04.2022 (godz 16.40-19.50)

-15.05.2022 (godz 16.40-18.10)

- 05.06.2022 (godz 11.20-14.30)

-12.06.2022 (godz 11.20-14.30)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)