Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.1+]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 5
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2019: English File. 4th edition. Intermediate Plus. Student's Book + Online Practice. London: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2019: English File. 4th edition. Intermediate Plus. Workbook. London: Oxford University Press.

Raymond Murphy English Grammar in Use intermediate, Cambridge University Press 2010

Vince, M. 2021. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. London: Macmillan.

Zbiór ćwiczeń eWorkbook B1/B2 https://el.us.edu.pl/spnjo/course/index.php?categoryid=20

Kurs wspomagający lektorat 6 B1 i B2

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=605

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych

w działaniach w obszarze tematycznym:

1.Porównywanie zwyczajów dotyczących nadawania imion w różnych krajach, rozmowy na temat imion, przezwisk itp. Rozmowy na temat pochodzenia nazw znanych marek, produktów markowych ze zwróceniem uwagi na właściwą wymowę omawianych nazw własnych oraz imion.

2. Rozwijanie umiejętności argumentowania, uzasadniania opinii m.in. w rozmowach dotyczących wyboru odpowiedniej nazwy dla danego produktu.

3. Wymiana opinii dotyczących wyniku quizu (personality colour test), akceptowanie lub niezgadzanie się z podanymi wynikami.

4.Opisywanie cech charakteru różnych osób w formie rozmowy/wywiadu.

5.Rozmowy na temat kolorów, ich oddziaływania i symboliki, naszych ulubionych kolorów. Poszerzenie słownictwa związanego z kolorami.

6.Rozwijanie umiejętności porównywania rzeczy, osób, miejsc itd

7.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis ulubionego pomieszczenia.

8.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych np.zgłaszanie zaginięcia bagażu, wyrażanie zrozumienia dla rozmówcy.

9.Dyskusja na temat właściwego przygotowania się do wyjazdów wakacyjnych. Poszerzenie zakresu słownictwa dotyczącego rzeczy/przedmiotów potrzebnych w czasie wyjazdów wakacyjnych.

10.Wyrażanie i uzasadnianie swoich wyborów dotyczących form spędzania wakacji/urlopów.

11.Formułowanie wypowiedzi pisemnej: Krótka relacja z wakacji w formie pełnych zdań oraz w formie skróconej.

12.Porównywanie różnego rodzaju sklepów np. sklepów stacjonarnych i sklepów online, sklepów sieciowych, lokalnych oraz targów. Poszerzenie słownictwa z zakresu: zakupy i usługi. Okazywanie zainteresowania rozmówcy oraz podtrzymywanie rozmowy.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie udziału w debacie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną

i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach

w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia

i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) pisemna produkcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

6) z pracy własnej studenta na platformie e-learningowej) (średnia ocen)

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Kontakt z prowadzącym: liliana.kalafatiuk@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)