Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [W3-DK-S2-SM220] semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [W3-DK-S2-SM220]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Mazur
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001

Frankfort – Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

Gackowski T., Łączyński M., (red), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009

Gambarelli G., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2003

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji, Poznań 2005

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983

Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A., (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków 2018

Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008

Zakres tematów:

Zajęcia koncentrują się na monitorowaniu (dyskusji nad oraz ewaluacji) przygotowania pierwszego rozdziału pracy magisterskiej oraz planowania dalszych etapów pracy, w szczególności w zakresie doboru, adekwatności i poprawności ujęć i koncepcji teoretycznych związanych z tematem pracy, wykorzystywanych w pracy materiałów źródłowych i literatury przedmiotu oraz metod badań. Tematem zajęć jest również rozważenie poprawności i adekwatności planowanej struktury pracy (wyboru i sposobu omawiania związanych z celem pracy zagadnień, układu i podziału treści), języka pracy, prezentacji wyników studiów (umiejętności wysnuwania wniosków), strony formalnej prac.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca,

- dyskusja w grupie moderowana przez promotora,

- konsultacje indywidualne w celu dyskusji nad oraz ewaluacji bieżących postępów w przygotowaniu pierwszego rozdziału pracy magisterskiej oraz planowania dalszych etapów pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przez promotora pierwszego rozdziału pracy magisterskiej. Główne kryteria oceny pracy dotyczą:

- teoretycznego ujęcia / omówienia problemu badawczego,

- doboru i wykorzystania metod badań,

- struktury pracy (podziału treści pracy na podrozdziały, kolejności, sposobu prezentacji omawianych tez i zagadnień)

- doboru i wykorzystania materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu,

- języka pracy,

- strony formalnej pracy.

Aby otrzymać ocenę dostateczną student przygotowuje pierwszy rozdział pracy magisterskiej poprawny pod względem wskazanych kryteriów oceny pracy. Przedstawiony do oceny rozdział odzwierciedla dostateczną wiedzę merytoryczną w zakresie tematu pracy oraz umiejętność prowadzenia spójnego i logicznego wywodu.

Aby otrzymać ocenę dobrą student przygotowuje pierwszy rozdział pracy magisterskiej poprawny pod względem wskazanych kryteriów oceny pracy. Przedstawiony do oceny rozdział odzwierciedla dobrą wiedzę merytoryczną w zakresie tematu pracy oraz umiejętność prowadzenia na spójnego i logicznego wywodu.

Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą student przygotowuje pierwszy rozdział pracy magisterskiej poprawny pod względem wskazanych kryteriów oceny pracy. Przedstawiony do oceny rozdział odzwierciedla bardzo dobrą wiedzę merytoryczną w zakresie tematu pracy oraz umiejętność prowadzenia spójnego i logicznego wywodu.

Uwagi:

2 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)