Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [W3-DK-S2-SM220] semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [W3-DK-S2-SM220]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Ślawska
Literatura:

M. Heller, Jak być uczonym, Kraków 2009.

Metodologia badań mediolingwistycznych:

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

Czachur W., Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Wrocław 2020.

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Język a media, t 1: Zjawiska komunikacyjne, t 2: Zjawiska językowe, red. B.Skowronek, E.Horyń i A.Walecka-Rynduch, Kraków 2016 (pozostałe książki z cyklu: Język a media).

Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012.

Język w telewizji. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016.

Język w internecie. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016.

Język w radiu. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2018.

Język w prasie. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2019.

Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski, Wrocław - Dresden 2015.

Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

Skowronek B., Mediolingwistyka, Kraków 2013.

Ślawska M., Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice 2014.

Ślawska M., Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice 2019.

Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice 2005.

Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

Wojtak M., Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.

Wojtak M., O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs” 4. 2011.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

Współczesne media – język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2013.

Współczesne media - gatunki w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t.1 i t.2 Lublin 2017 (cały cykl wydań książkowych - Współczesne media)

Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Katowice 2005.

Zakres tematów:

1. Metody mediolingwistyczne, badania jakościowe tekstów medialnych.

2. Umiejętność tworzenia przypisów, umiejętność cytowania tekstów naukowych.

3. Wokół pracy naukowej.

4. Praca nad prezentacją zagadnień teoretycznych dotyczących konkretnego zagadnienia.

Metody dydaktyczne:

Spotkania wokół pisania pracy naukowej, tworzenia przypisów, tworzenia prac naukowych - struktury, prezentacja teoretycznych rozważań.

Elementy pracy zespołowej, praca indywidualna z elementami tutoringu, dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami naukowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej. Główne kryteria oceny pracy dotyczą:

- teoretycznego ujęcia / omówienia problemu badawczego, spójności wywodu

- struktury rozdziałów (podziału treści pracy na podrozdziały, kolejności, sposobu prezentacji omawianych tez i zagadnień),

- bibliografia części teoretycznej pracy,

- naukowy styl pracy.

Uwagi:

2 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)