Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.3+] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus [31-ST-L30-ANG-B1.3+]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 5
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2019: English File. 4th edition. Intermediate Plus. Student's Book + Online Practice. London: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., Chomacki, K. 2019: English File. 4th edition. Intermediate Plus. Workbook. London: Oxford University Press.

Raymond Murphy English Grammar in Use intermediate, Cambridge University Press 2010

Vince, M. 2021. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. London: Macmillan.

Zbiór ćwiczeń eWorkbook B1/B2 https://el.us.edu.pl/spnjo/course/index.php?categoryid=20

Kurs wspomagający lektorat 6 B1 i B2

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=605

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym:

1. Praktyczne zastosowanie języka przy zamówieniach dań w restauracji, rozmowa na temat składania skarg na podstawie tekstu, opowiadanie o swoich doświadczeniach z pobytu w różnych restauracjach i barach.

2. Wyrażanie opinii na temat dawania napiwków z zastosowaniem czasowników modalnych (must, have to, mustn’t, should, shouldn’t etc.)

3. Omawianie niezwykłego zastosowania zwykłych przedmiotów z wykorzystaniem czasowników modalnych: can, could, be able to.

4. Dyskusja na temat samodzielnego wykonywania napraw za pomocą narzędzi ze sklepu majsterkowicza. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu oraz oglądanie filmu związanego z tematem.

5. Zdawanie relacji ze swoich prób naprawiania sprzętu lub odzieży.

6. Rozumienie instrukcji obsługi różnych urządzeń elektronicznych np. bankomatu. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem historii o problemach z bankomatem.

7. Ćwiczenie użycia czasowników frazowych w opisywaniu swoich problemów związanych z korzystaniem z bankomatów, terminali płatniczych, samoobsługowych kas fiskalnych itd.

8. Debata na temat znaczenia pieniędzy w życiu w nawiązaniu do artykułu.

9. Wypowiadanie się na temat różnych form rozrywki, poszerzanie słownictwa z tego zakresu. Praktyka w rozumieniu ze słuchu.

10. Zdawanie relacji z wydarzenia, w którym się uczestniczyło: np. koncert, sztuka, mecz.

11. Praktyczne zastosowanie wzorów zdań: verb + infinitive (with or without to), verb + gerund, verb + object + infinitive.

12. Czytanie i analizowanie tekstu na temat różnego rodzaju gier. Zespołowe układanie krótkiej gry dla przeciwników.

13. Wspólne oglądanie epizodów filmowych z części ‘Practical English’ oraz rozwiązywanie zadań na podstawie obejrzanego materiału mające na celu przećwiczenie poznanych struktur.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie udziału w debacie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną

i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (udział w debacie).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia

i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) pisemna produkcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) za udział w debacie (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej);

5) z krótkich sprawdzianów leksykalnych / gramatycznych (średnia ocen)

6) z pracy własnej studenta na platformie e-learningowej) (średnia ocen)

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

3. MODUŁ JĘZYKA;

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Kontakt z prowadzącym: liliana.kalafatiuk@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)