Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy 31-ST-L30-ANG-B2.1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy 31-ST-L30-ANG-B2.1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
lektorat (Lekt), grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala A/1/03
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-25 11:30 : 13:00 sala A/1/03
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marcin Gorgol
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Student's Book. London: National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Workbook. London: National Geographic Learning.

Vince, M. 2021. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. London: Macmillan.

kurs wspomagający lektorat:

https://bit.ly/3AHvsby

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych

w działaniach w obszarze tematycznym: formy spędzania wolnego czasu; zainteresowania, rozrywka, ulubione aktywności; korzystanie z dóbr kultury, rozrywka, filmy, muzyka, książki, sztuka; interpretacja dzieł sztuki, opisywanie obrazów, wątków książek, fabuł filmów, losów bohaterów, motywów przewodnich; opisywanie budynków i miejsc; formy życia społecznego, wspólne świętowanie, karnawał, festyn; miejsca i wydarzenia warte odwiedzenia; planowane i przewidywane wydarzenia w życiu lokalnej społeczności; praktyczne aspekty życia w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku; nawyk gromadzenia przedmiotów, motywy i problemy; opisywanie problematycznych doświadczeń z przedmiotami; reklamowanie zakupionych towarów i usług; postawy wobec środowiska naturalnego, zapobiegliwość i samowystarczalność.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział

w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat w wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną

z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) pisemna produkcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

5) wypowiedzi studenta na zajęciach (średnia ocen).

Skala ocen:

90 - 100% = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89% = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83% = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka stosowana.

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.