Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 220
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Kiszka
Literatura:

literatura obowiązkowa

Craig Thaine:”Cambridge Academic English”, CUP, 2012.

Mark Powell:”Presenting in English”, Thompson, 2004.

literatura uzupełniająca

“English for Academics”, British Council; CUP, 2014.

M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use”, CUP, 2008.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Kurs wspomagający lektorat na platformie MS Teams: shorturl.at/aeyGV

Zakres tematów:

- Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych: zabieranie głosu w dyskusji na temat przeczytanych tekstów, wyrażanie opinii, reagowanie na wypowiedzi, zgadzanie się/nie zgadzanie się, uzasadnianie wyboru.

- Poznawanie słownictwa pedagogicznego i akademickiego na podstawie przeczytanych tekstów.

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (teksty akademickie), analiza informacji w złożonych tekstach.

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tematy akademickie).

- Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim: organizacja informacji w tekście pisanym, parafraza informacji w eseju, streszczenie przeczytanego artykułu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams (shorturl.at/aeyGV).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia.

Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

1) z prezentacji / debaty

2) z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia, tj. krótkie sprawdziany leksykalne (średnia ocen)

3) z innych form pracy własnej studenta, tj. praca z materiałami on-line na stronie spnjo (średnia ocen)

4) za aktywny udział w zajęciach

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1) na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

W przypadku zaliczenia składowych 1) decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Psycholgia; IV ROK

Kontakt z prowadzącym: katarzyna.kiszka@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.