Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Maciejko
Literatura:

M. Vince: FCE Language Practice, MacMillan 2003

M .Vince Advanced Language Practice, MacMillan 2003

Effective Presentations, J.Comfort, Oxford

English for Presentations, B. Grussendorf, BCedu 2007

Oxford EAP, E. De Chazal, Oxford 2011

Science, K. Kelly, Macmillan 2012

materiały własne

materiał dobrany tematycznie zgodnie z treścią programową

dodatkowe materiały w ddedykowanym zespole MS Teams https://bit.ly/3n4bWRQ

Zakres tematów:

1. Opisywanie zdarzeń w teraźniejszości, przyszłości, przeszłości.

2. Stosowanie strony czynnej i strony biernej.

3. Opisywanie zdarzeń dokonanych i niedokonanych.

4. Powtórzenie materiału gramatycznego (powtórka wszystkich czasów w

stronie biernej i czynnej).

5. Stosowanie parafraz, poprawianie błędów w zdaniach.

6. Rozwijanie czytania ze zrozumieniem i praca nad tekstami z języka

ogólnego i specjalistycznego.

7. Rozbudowane ćwiczenia na rozumienie ze słuchu Ted Talk.

8. Rozbudowa słownictwa na poziomie akademickim oraz jego użycie w

aspektach praktycznych na zajęciach.

9. Przygotowanie do prowadzenia prezentacji.

10. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów specjalistycznych.

11. Leksyka specjalistyczna.

12. Zabieranie głosu w dyskusji na temat zagadnień specjalistycznych.

13. Doskonalenie umiejętności przygotowania streszczenia.

14. Przygotowania i przedstawienia prezentacji na podstawie artykułu

specjalistycznego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny na platformie MS Teams w blokach 2-godzinnych raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ( model synchroniczny).

30 godzin pracy kontaktowej

30 godzin pracy własnej

Praca z materiałami wybranymi przez lektora, słownikiem, ćwiczeniami dodatkowymi, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć. Przygotowanie do testów i sprawdzianów. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, esej, list).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) Z minimum jednego testu (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) Ocena z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Pedagogika; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: marzena.maciejko@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.