Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:15 - 9:45
sala 8
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Iwona Mrozińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brak podręcznika wiodącego

Literatura uzupełniająca:

1. English For Academics (2014). Cambridge University Press.

2. Powell, M (2011). Dynamic Presentations, Cambridge University Press.

3. Williama, E.J (2008). Presentations in English, Macmillan.

4. McCarthy, M & O’Dell, F (2008). Academic vocabulary in use, Cambridge University Press.

5. Espeseth, M (2012). Academic Encounters. Human Behaviour, Listening/Speaking, Cambridge University Press.

6. De Chazel, E. & McCarter, S. (2012). Oxford EAP, Upper-intermediate (B2), Oxford University Press.

7. De Chazel, E. & McCarter, S. (2013). Oxford EAP, Advanced (C1), Oxford University Press.

8. Crane, J. & Hannibal, J. (2009). Psychology. IB Diploma Programme, Oxford University Press.

9. Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English. Upper-intermediate, Cambridge University Press

Dodatkowe materiały leksykalne i gramatyczne w dedykowanym zespole w MS Teams

Kurs wspomagający lektorat:

http://bityl.pl/2lDRF

Niektóre źródła internetowe:

http://www.archivespp.pl/

- http://www.ted.com/

- http://www.academicearth.org/

- http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/index.htm

- http://www.uefap.com/writing/citation/citing.htm

- http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm

- http://www.ted.com/

Zakres tematów:

Nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności akademickich takich jak

- czytanie ze zrozumieniem i rozwijanie umiejętności selekcji i klasyfikacji informacji oraz notowania (praca w oparciu o tekst formalny i nieformalny);

- słuchanie ze zrozumieniem i rozwijanie umiejętności selekcji informacji oraz notowania, z wykorzystaniem materiałów audio i video (wykład, dyskusja);

- rozwijanie umiejętności mówienia (dyskusja, wyrażanie opinii, prezentacja, referowanie);

- formułowanie wypowiedzi pisemnych (artykuł, abstrakt, streszczenie, przypisy);

- formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych z zastosowaniem odpowiedniego rejestru językowego (rozróżnienie pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym).

w kontekście następujących tematów:

1. Człowiek – wpływ umysłu na ciało;

2. Człowiek – komunikacja, relacje międzyludzkie;

3. Badanie naukowe – podstawowa terminologia;

4. Psychologia zaburzeń;

5. Gender – stereotypy związane z płcią: płeć a dorastanie, płeć a IQ;

6. Artykuł naukowy: doskonalenie słownictwa z zakresu statystyki – podstawowe zwroty i sformułowania.

7. Artykuł naukowy: doskonalenie słownictwa z zakresu interpretacji wykresów i tabel.

8. ABC prezentacji – jak przygotować i przedstawić prezentację multimedialną;

9. Doskonalenie umiejętności redagowania krótkiego streszczenia;

10. Doskonalenie umiejętności redagowania abstraktu oraz przypisów.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: wypowiedź związana z obszarem tematycznym zajęć).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 2 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 2 testów na semestr oraz prezentacji multimedialnej.

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Psycholgia; IV ROK

Kontakt z prowadzącym: iwona.mrozinska@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)