Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:00 - 11:30
sala 8
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Iwona Mrozińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brak podręcznika wiodącego

Literatura uzupełniająca:

1. English For Academics (2014). Cambridge University Press.

2. Powell, M (2011). Dynamic Presentations, Cambridge University Press.

3. Williama, E.J (2008). Presentations in English, Macmillan.

4. McCarthy, M & O’Dell, F (2008). Academic vocabulary in use, Cambridge University Press.

5. Espeseth, M (2012). Academic Encounters. Human Behaviour, Listening/Speaking, Cambridge University Press.

6. De Chazel, E. & McCarter, S. (2012). Oxford EAP, Upper-intermediate (B2), Oxford University Press.

7. De Chazel, E. & McCarter, S. (2013). Oxford EAP, Advanced (C1), Oxford University Press.

8. Crane, J. & Hannibal, J. (2009). Psychology. IB Diploma Programme, Oxford University Press.

9. Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English. Upper-intermediate, Cambridge University Press

Dodatkowe materiały leksykalne i gramatyczne w dedykowanym zespole w MS Teams

Kurs wspomagający lektorat:

http://bityl.pl/2lDRF

Niektóre źródła internetowe:

http://www.archivespp.pl/

- http://www.ted.com/

- http://www.academicearth.org/

- http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/index.htm

- http://www.uefap.com/writing/citation/citing.htm

- http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm

- http://www.ted.com/

Zakres tematów:

Nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności akademickich takich jak

- czytanie ze zrozumieniem i rozwijanie umiejętności selekcji i klasyfikacji informacji oraz notowania (praca w oparciu o tekst formalny i nieformalny);

- słuchanie ze zrozumieniem i rozwijanie umiejętności selekcji informacji oraz notowania, z wykorzystaniem materiałów audio i video (wykład, dyskusja);

- rozwijanie umiejętności mówienia (dyskusja, wyrażanie opinii, prezentacja, referowanie);

- formułowanie wypowiedzi pisemnych (artykuł, abstrakt, streszczenie, przypisy);

- formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych z zastosowaniem odpowiedniego rejestru językowego (rozróżnienie pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym).

w kontekście następujących tematów:

1. Człowiek – wpływ umysłu na ciało;

2. Człowiek – komunikacja, relacje międzyludzkie;

3. Badanie naukowe – podstawowa terminologia;

4. Psychologia zaburzeń;

5. Gender – stereotypy związane z płcią: płeć a dorastanie, płeć a IQ;

6. Artykuł naukowy: doskonalenie słownictwa z zakresu statystyki – podstawowe zwroty i sformułowania.

7. Artykuł naukowy: doskonalenie słownictwa z zakresu interpretacji wykresów i tabel.

8. ABC prezentacji – jak przygotować i przedstawić prezentację multimedialną;

9. Doskonalenie umiejętności redagowania krótkiego streszczenia;

10. Doskonalenie umiejętności redagowania abstraktu oraz przypisów.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą

na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: wypowiedź związana z obszarem tematycznym zajęć).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 2 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 2 testów na semestr oraz prezentacji multimedialnej.

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Psycholgia; IV ROK

Kontakt z prowadzącym: iwona.mrozinska@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.