Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 21

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 19:00 - 20:30
sala zajęcia zdalne
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Radzięda
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

R.Pickering, Complete Biology for Cambridge IGCSE, Oxford 2015

M.McCarthy, Academic Vocabulary in Use, Cambridge 2008

Literatura uzupełniająca:

U.Kamińska, English for Biotechnology, Gdańsk University of Technology 2016

V.Evans, Genetic Engineering, Express Publishing 2016

V.Evans, Environmental Science, Express Publishing 2013

Destination B2, M. Mann, Macmillan2008

Destination C1/C2, M. Mann, Macmillan 2008

Teksty i filmy dostępne w internecie

Ogólnodostępne publikacje naukowe

Kurs e-learningowy „English for Natural Sciences” na platformie SPNJO

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=67

Dodatkowe materiały w formie zdalnej przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

Rozwijanie umiejętności czytania: analiza struktur gramatycznych i leksykalnych stosowanych w tekstach specjalistycznych. Streszczenie tekstu specjalistycznego. Prezentacja w języku angielskim zagadnień pracy dyplomowej lub na wybrany temat objęty programem studiów. Zabieranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień specjalistycznych. Leksyka specjalistyczna. Język akademicki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z tekstem specjalistycznym, słownikiem, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej; przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć; przygotowywanie form ustnych i pisemnych (prezentacja multimedialna, streszczenie; przygotowywanie do testów sprawdzających.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

- semestralny test gramatyczno-leksykalny,

- prezentacja,

- streszczenie.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Przyrodniczych - Biotechnologia (C1); I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: katarzyna.radzieda@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.