Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 23

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 15:15
sala 2.08a
św. Pawła 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Lucyna Niedobecka
Literatura:

Ceramella, N. & Lee, E. 2008: Cambridge English for the Media. Cambridge University Press

McCarthy, M. & O’Dell, F. 2008: Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press

Beauchamp, A. & Dooley, J. 2020: Cinematography. Express Publishing

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Kurs: English for Film and Media Arts

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=582

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym:

1. ABC prezentacji – jak przygotować i przedstawić prezentację multimedialną;

2. Mass media, ich rola we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji;

3. Film: produkcja, przygotowanie budżetu, realizacja. Kultowe filmy; Nagrody filmowe na świecie;

4. Twórczość; rodzaje twórczości artystycznej. Twórczość jako ekspresja osobowości;

5. Zawód aktora; wybitne osobowości wśród aktorów i reżyserów.

6. Książka a film. Co stanowi o dobrej adaptacji filmowej dzieła literackiego?

7. Nowe media – problemy i możliwości.

8. Różnice kulturowe i ich znaczenie; rola tradycji we współczesnym świecie.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne, w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

1) za realizację kursu e-learningowego,

2) z wypowiedzi ustnych (prezentacja)

3) z testu końcowego obejmującego użycie języka oraz recepcję.

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego [I ROK II STOPIEŃ] Reżyseria.

Kontakt z prowadzącym: lucyna.niedobecka@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.