Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 26

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 26 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Izabela Olkuska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Craig Thaine:”Cambridge Academic English”, CUP, 2012.

Marion Grussendorf:”English for Presentations”, OUP, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bernard Seal: ”Academic Encounters”, CUP, 2000.

“English for Academics”, British Council; CUP, 2014.

M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use”, CUP, 2008.

Dodatkowe materiały internetowe.

Kurs wspomagający: https://bit.ly/3n3tMoe

Zakres tematów:

Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych: zabieranie głosu w dyskusji na temat przeczytanych tekstów, wyrażanie opinii, reagowanie na wypowiedzi, zgadzanie się/nie zgadzanie się.

- Poznawanie słownictwa pedagogicznego na podstawie przeczytanych tekstów.

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (teksty akademickie), analiza informacji w złożonych tekstach.

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tematy akademickie).

- Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim: organizacja informacji w tekście pisanym, parafraza informacji w eseju, streszczenie przeczytanego artykułu.

- Przygotowanie wystąpienia ustnego (prezentacji) na tematy pedagogiczne.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne, w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat w wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ocen:

- z 1 testu na semestr : treści zrealizowane podczas zajęć.

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych,

- z prezentacji

Do średniej wliczane są oceny niedostateczne.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Pedagogika (B2); I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: izabela.olkuska@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.