Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Bogumiła Bober
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

-Edward de Chazal & Sam McCarter: "Oxford EAP". Upper-intermediate/B2. Oxford University Press, 2012.

Marion Grussendorf: "English for Presentations", Oxford University Press, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Michael Mc Carthy, Felicity O’Dell: "Academic Vocabulary in Use". Cambridge University Press, 2016.

"English for Academics", British Council; CUP, 2014.

Keith Kelly, "Science". Macmillan Vocabulary Practice Series, 2012.

Kurs wspomagający lektorat na platformie MS Teams:

https://bit.ly/30s3GUb

Teksty źródłowe dostępne w internecie.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

Pogłębianie umiejętności komunikacyjnych: zabieranie głosu w dyskusji na temat przeczytanych tekstów, wyrażanie opinii, reagowanie na wypowiedzi, zgadzanie się/nie zgadzanie się.

- Poznawanie słownictwa pedagogicznego na podstawie przeczytanych tekstów.

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (teksty akademickie), analiza informacji w złożonych tekstach.

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tematy akademickie).

- Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim: organizacja informacji w tekście pisanym, parafraza informacji w eseju, streszczenie przeczytanego artykułu.

- Przygotowanie wystąpienia ustnego (prezentacji multimedialnej) na tematy pedagogiczne.

Metody dydaktyczne:

Czytanie tekstu specjalistycznego, tłumaczenie, prezentacja, prezentacja multimedialna.

Zajęcia w formie zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną

i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z 1 testu na semestr: treści zrealizowane podczas zajęć.

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych

- z prezentacji multimedialnej

Do średniej wliczane są oceny niedostateczne.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0-59%= ndst (niedostateczny)

Przebieg procesu weryfikacji:

Test sprawdzający zapowiedziany z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, weryfikacja pracy studenta na platformie e-learningowej.

Uwagi:

Wydział Nauk Społecznych - Pedagogika (B2); I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: bogumila.bober@us.edu.pl

miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.