Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala A/1.4
Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Tomasz Jarczyk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

“Vocabulary for_IELTS” Anneli Williams – Collins 2012”

Literatura uzupełniająca:

Academic Vocabulary in Use” Michael McCarthy, Felicity O’Dell – Cambridge University Press

“IELTS for Academic Purposes”-Malcom Mann, Steve Taylore-Knowles - McGraw-Hill Education

Kurs wspomagający lektorat na platformie MS Teams

https://bit.ly/2YYYBCB

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka specjalistycznego /akademickiego w oparciu o materiał zawarty w wybranych rozdziałach podręczników (“Vocabulary for IELTS” i ”Academic Vocabulary in Use”)

•Utrwalenie stylistycznych konstrukcji służących do przytaczania i relacjonowania sposobu rozumowania innych autorów - the art of persuasion, reporting others

•Omówienie różnych sposobów opisywania informacji przedstawionych w formie infografiki – describing graphs and figures

•Przegląd różnych sposobów opisywania zachodzących zmian – describing change

•Rozwijanie umiejętności przedstawiania istniejących podobieństw i różnic – describing similarity and difference

•Omówienie stylistycznych konstrukcji służących do sygnalizowania zależności przyczynowo skutkowych – describing cause and effect

•Omówienie i utrwalenie stylistycznych konstrukcji i wyrażeń spójnikowych - signposting expressions for writing, adverbs

•Analizowanie na przykładzie tekstu stylistycznych konstrukcji służących do precyzyjnego opisywania problemów badawczych oraz stosowanych procedur - describing problems and solutions

•Przegląd różnych sposobów opisywania idei i poglądów – talking about ideas

•Rozwijanie umiejętności formułowania wniosków i precyzyjnego podsumowania wyników – emphasis and understatement

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach online skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach online w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen:

- z minimum 2 testów śródsemestralnych na semestr,

- z innych form weryfikacji określonych przez prowadzącego zajęcia zdalne,

- z innych form pracy własnej studenta

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Humanistyczny - Kulturoznawstwo; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: tomasz.jarczyk@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)