Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [W3-BM-N2-SM119] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [W3-BM-N2-SM119]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30
sala 212
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Kubin
Literatura:

Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

Buttolph J. J., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Franfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Definiowanie zakresu przedmiotowego, ram czasowych oraz tematu pracy dyplomowej.

2. Struktura pracy i jej elementy składowe.

3. Cele badawcze pracy dyplomowej; pytanie badawcze, teza, hipoteza.

4. Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów/danych do pracy.

5. Wykorzystywanie i oznaczanie wykorzystania w pracy różnych rodzajów źródeł/materiałów źródłowych/bibliograficznych stanowiących podstawę przygotowania pracy dyplomowej (akty prawne, dokumenty, książki, artykuły naukowe, materiały prasowe, źródła internetowe, dane statystyczne itp.).

6. Prace dyplomowe o charakterze empirycznym/z elementami badań empirycznych – podstawowe sposoby i zasady zbierania i opracowywania materiału empirycznego.

7. Techniczne aspekty budowy pracy dyplomowej – konstrukcja przypisów, bibliografii, opisy wykresów, tabel, schematów, elementy techniczne strony itp.

Metody dydaktyczne:

- wykład akademicki;

- dyskusja moderowana;

- odpowiedzi promotora na pytania/wątpliwości studentów;

- indywidualna praca promotora ze studentami w oparciu o kolejne fragmenty przygotowywanych prac dyplomowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z seminarium uzależniona jest od postępów prac studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)