Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [W3-BM-N2-SM119] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [W3-BM-N2-SM119]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50
sala 212
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Miron Lakomy
Literatura:

Wybrane:

1. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

2. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

3. Haliżak E., Pietraś M. (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013.

4. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

5. Kuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor M., Wojciuk A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

6. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

7. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2005

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie wymagań wobec studentów, trybu prac w ramach seminarium. Charakterystyka wymogów stawianych pracom magisterskim. Omówienie metodologii badań w dziedzinie nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

2. Zaproponowanie przez studentów wstępnych tematów prac. Dyskusja nad propozycjami z prowadzącym.

3. Przedstawienie przez studentów zarysu problematyki oraz wstępnej struktury prac. Dyskusja nad propozycjami z prowadzącym.

4. Przedstawienie przez seminarzystów podstawowej literatury wykorzystywanej w pracy. Dyskusja nad bibliografią.

5. Omówienie poprawionych wersji tematów, struktur oraz bibliografii prac.

6. Dyskusja nad pierwszymi podrozdziałami przygotowanymi przez seminarzystów, cz. 1.

7. Dyskusja nad pierwszymi podrozdziałami przygotowanymi przez seminarzystów, cz. 2.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową następujących elementów:

- przygotowanie tematu pracy magisterskiej

- przygotowanie i zapoznanie się z bibliografią dotyczącą wybranego problemu omawianego w pracy mgr

- przygotowanie struktury pracy,

- przygotowanie pod koniec semestru pierwszego rozdziału pracy

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)