Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna W3-PC-MJN1-1
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka ogólna W3-PC-MJN1-1
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga sobota (parzyste), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Violetta Rodek
Literatura:

V.Rodek: Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów. "Studia edukacyjne", nr 58, 2020;

V.Rodek: Uczenie się w czasie pandemii – obszary trudności i próby optymalizacji procesu. "Edukacja Dorosłych", nr 1, 2020;

V.Rodek: Learning and its Effectiveness in Students’ Self – reflection, „The New Educational Review’’, 2019, Vol. 55, No. 1.

D.Klus – Stańska: Paradygmaty dydaktyki – myśleć teorią o praktyce. Warszawa 2018.

V.Rodek: Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów. Katowice 2014.

Z.Włodarski, A.Hankała: Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Warszawa – Kraków 2004.

Pedagogika. Podręcznik akademicki. Red. Z.Kwieciński, B.Śliwerski. Warszawa 2003.

W.Żłobicki: Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Kraków 2002.

J.Półturzycki: Dydaktyka dla nauczycieli. Płock 2002.

Dydaktyka ogólna. Wyzwania a rzeczywistość. Red. K.Denek, F.Bereźnicki, J.Świrko-Pilipczuk. Szczecin 2001.

F.Bereźnicki: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.

D.Bernacka: Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia. Warszawa 2001.

Edukacja w perspektywie integracji Europy. Red. T.Sokołowska-Dzioba, A.Pielecki. Warszawa 2001.

J.Bogaj: Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2000.

K.Duraj-Nowakowa: Nauczyciel – kultura – osoba – zawód. Kielce 2000.

G.D.Fenstermacher, J.F.Soltis: Style nauczania. Warszawa 2000.

D.F.Walker, J.F.Soltis: Program i cele kształcenia. Warszawa 2000.

B.Dyrda: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych-diagnoza i terapia. Kraków 2000.

S.Bowkett: Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa 2000.

A.Nowak (red.): Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków 2000.

H.Komorowska: O programach prawie wszystko. Warszawa 1999.

E.Wragg: Trzy wymiary programu. Warszawa 1999.

Niepowodzenia szkolne. Red. J.Łysek. Kraków 1998. Cz. II i III.

A.Ornstein, F.Hunkins: Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Warszawa 1998.

H.Hamer: Klucz do efektywnego nauczania. Przewodnik dla nauczyciela. Warszawa 1997.

Sztuka nauczania. Red. K.Kruszewski, K.Konarzewski. T.II, r.4, Warszawa 1997.

W.Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1995. Cz.2, r.9.

S.Rimm: Bariery szkolnej kariery. Warszawa 1994.

D.Ekiert-Grabowska: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych „Życie Szkoły” 1994, nr3.

R.Meighan: Socjologia edukacji. Toruń 1993 (rozdział dotyczący programu ukrytego).

R.H.Davis, L.T.Aleksander, S.L.Yelon: Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa 1983.

Zakres tematów:

1. Dydaktyka ogólna jako dyscyplina – paradygmaty dydaktyki, czyli jak myśleć teorią o praktyce.

2. Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela – wychowawcy; funkcje, style nauczania; Osobliwości roli zawodowej nauczyciela.

3. Zasady nauczania: istota poszczególnych zasad, przyczyny i skutki ich nieprzestrzegania dla osiągnięć ucznia. Analiza porównawcza różnych klasyfikacji.

4. Program kształcenia w warstwie jawnej (filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne podstawy konstruowania programu kształcenia; wzorce programowe). Program ukryty (istota „programu ukrytego”, przykłady jego oddziaływania, konsekwencje dla ucznia – wychowanka). Programy autorskie.

5. Analiza treści kształcenia; teorie doboru treści kształcenia.

6. Budowa celów kształcenia - cele ogólne i operacyjne – ich zalety i wady. Koncepcja operacjonalizacji celów kształcenia. Przykłady celów nauczania i wychowania na poszczególnych poziomach taksonomicznych według różnych propozycji taksonomicznych.

7. Różne klasyfikacje metod nauczania.

8. Ewaluacja w edukacji. Psychologiczne prawidłowości procesu oceniania; społeczne oczekiwania wobec nauczycieli, jako osób oceniających. Przedmiot, funkcje i metody oceniania uczniów przez nauczycieli w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej.

9. Szkoła jako źródło zagrożeń dla rozwoju ucznia? Niepowodzenia szkolne. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – jak go rozpoznać? Uczeń zdolny.

10. Autoedukacja, w tym samodzielne uczenie się – strategie uczenia się – w stronę obalania mitów.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji - forma zdalna (aplikacja Microsoft Teams oraz Platforma Moodle);

Wykład interaktywny - rozwijanie umiejętności operacjonalizacji celów kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Treści wykładowe będą uwzględnione na egzaminie końcowym, poziom ich opanowania zostanie sprawdzony przy pomocy testu problemowego, zamieszczonego na Platformie Moodle lub realizowanego w formie kontaktowej.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.