Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna [W3-PE-OWITP3-N1-20] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna [W3-PE-OWITP3-N1-20]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 107
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Kalat J.W. (2012), Biologicznie podstawy psychologii, Warszawa: PWN;

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Klimasiński K. (2002): Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. Kraków. Wyd. UJ,

Pecyna M.(1999): Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Kraków. Wyd. Żak.

Pospiszyl K. (2001):Psychopatia. Warszawa. PWN.

Rosenhan D.l, Seligman E.P.(2003): Psychopatologia. Warszawa. PTP.

Rydzyński Z. (2002): Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa. PZWL.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka;

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Światowa Organizacja Zdrowia (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa: UWM „Versalius”;

Zakres tematów:

Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego w psychologii klinicznej. Czynniki determinujące zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne jednostki. Biologiczne, psychospołeczne i socjokulturowe przyczyny zaburzeń.

Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

Stres jako przyczyna zaburzeń zachowania. Pojęcie stresu psychosomatycznego, konsekwencje stresu. Mechanizmy obronne. Choroby psychosomatyczne.

Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń procesów poznawczych: zaburzenia toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci; zaburzenia świadomości. Zaburzenia sfery emocjonalnej i napędu psychoruchowego. Wybrane zespoły psychopatologiczne. Zespół depresyjny i maniakalny. Zaburzenia psychotyczne.

Zaburzenia osobowości. Mechanizmy powstawania zaburzeń. Klasyfikacja zaburzeń osobowości. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Osobowość psychopatyczna- cechy, etiologia i mechanizmy powstawania zaburzenia

Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Obraz kliniczny uzależnienia. Mechanizm powstawania. Czynniki psychologiczne, społeczne i biologiczne warunkujące powstawanie uzależnienia. Leczenie i jego wyniki. Nadużywanie innych substancji psychoaktywnych .Kokaina i amfetamina. Opium i jego pochodne. Przyczyny. Mechanizm uzależnienia. Leczenie.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)