Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok modułów specjalizacyjnych A - Projektowanie leków i materiałów W4-CH-S2-2-BMSAPLM
semestr letni 2021/2022
Warsztat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Blok modułów specjalizacyjnych A - Projektowanie leków i materiałów W4-CH-S2-2-BMSAPLM
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Warsztat (Wr), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:30
sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-08-09 09:45 : 11:30 sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
2022-08-16 09:45 : 11:30 sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
2022-08-23 09:45 : 11:30 sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
2022-08-30 09:45 : 11:30 sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
2022-09-06 09:45 : 11:30 sala C/0/05
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Bartczak, Tomasz Siudyga
Literatura:

1. J.Polański, Chemoinformatics, http://www.elsevierdirect.com/brochures/compchemometrics/PDF/Chemoinformatics.pdf

2. J. Polański, A. Bąk, Wstęp do chemoinformatyki leków, Wyd. UŚ, K-ce, 2018

3. https://youtu.be/x8F8YvSssRY?t=24 Chemia. Molekuła na zamówienie, czyli skąd biorą się nowe leki

4. https://youtu.be/nfCIDBJ3-8o?t=5 Wstęp do projektowania leków

5. https://www.youtube.com/watch?v=B-GZaO_N8yk&t=30s Wielowymiarowe zależności QSAR dla modelowania oddziaływań ligand receptor

Zakres tematów:

1. Badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach usuwania tlenków azotu NOx

2. Zagospodarowanie ditlenku węgla - badania reakcji metanizacji CO2

3. Wykorzystanie fotokatalizy w reakcjach usuwania zanieczyszczeń przemysłowych

4. Praca z bazami danych - źródła literaturowe, dane fizykochemiczne, aktywność biologiczna, reakcje.

5. Projektowanie ścieżki syntezy związku o potencjalnej aktywności biologicznej z wykorzystaniem bazy danych Reaxys

6. Od projektowania do badań laboratoryjnych - zapoznanie studentów z laboratorium syntezy organicznej, sprzętem wykorzystywanym do syntez oraz sposobem przygotowania próbek do analiz fizykochemicznych.

7. Zapoznanie studentów z laboratorium syntezy materiałów o potencjalnych właściwościach katalitycznych, sprzętem wykorzystywanym do syntez oraz metodami wykorzystywanymi w syntezie materiałów.

8. Synteza krzemionkii zol-żelowej

9. Nanoszenie prekursora metalicznego na otrzymaną krzemionkę zol-żelową

10. Zastosowanie metody przeniesieniowej do otrzymania nanostruktur na nośniku metalicznym.

Metody dydaktyczne:

Studenci zapoznają się z pracą na laboratorium syntezy materiałów nieorganicznych oraz związków organicznych o potencjalnym działaniu biologicznym.

Studenci zapoznają się praktycznie z wybranymi bazami danych, ich obsługą i możliwościami wykorzystania do projektowania leków i materiałów. Na podstawie zdobytej wiedzy, pod opieką prowadzącego przygotowują sprawozdanie dla związku modelowego o potencjalnym działaniu farmakologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe: ocena umiejętności posługiwania się sprzętem i/lub programami użytkowymi i ich wykorzystaniem do projektowania leków i materiałów; ocena umiejętności pracy na laboratorium syntezy i analizy aktywności materiałów katalitycznych.

Sprawozdanie: ocena poprawności wykorzystania baz danych do rozwiązania zadanego problemu syntetycznego oraz prawidłowego wyszukania sprecyzowanych informacji. Projekt z wykorzystaniem znajomości obsługi baz danych.

Sprawozdanie z ćwiczeń i interpretacji wyników - projektowanie i synteza materiałów.

Uwagi:

2 sem. Chemii [Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.