Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo: moduł 1 - Wstęp do językoznawstwa [W1-FA-SKX-S1-J1-WJ-1] semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Językoznawstwo: moduł 1 - Wstęp do językoznawstwa [W1-FA-SKX-S1-J1-WJ-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 126
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 143
Limit miejsc: 180
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alina Jackiewicz
Literatura:

Aitchison, J. 1992. Linguistics. NTC Publishing Group

Akmajian, A. et all. 1984. Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press.

Crystal, D. 1985. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Cambridge: Basil Blackwell.

Kaznowski, A. 1986. Introduction to Linguistics. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Lyons, J. 1977. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Zakres tematów:

1.Językoznawstwo – zakres i działy.

2. Teorie pochodzenia języka. Systemy pisania.

3. Koncepcja znaku językowego wg Ferdynanda de Saussure.

4. Unikalne cechy języka ludzkiego. Teoria funkcji językowych wg Jakobsona.

5. Rodziny języków. Typologie języków.

6. Indo-europejska rodzina języków. Genetyczna klasyfikacja języków.

7. Rozwój języka angielskiego. Staro-angielski, Średnio- angielski i Nowo-angielski.

8. Fonologia i morfologia w pigułce.

9. Składnia- podejście tradycyjne i rewolucja Chomsky’ego.

10. Semantyka i jej zakres. Teorie znaczenia.

11. Relacje semantyczne.

12.Znaczenie i referencja. Dekompozycja semantyczna.

13. Pragmatyka i jej zakres. Teoria aktów mowy. Reguła konwersacyjna Grice’a i implikatura.

14.Presupozycja. Wyrażenia indeksykalne. Koncepcja twarzy.

15. Socjolingwistyka i jej zakres. Język, dialekt, idiolekt i diglozja.

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

5 – 91% – 100%

4+ – 84% – 90%

4 – 77% – 83%

3+ – 71% – 76%

3 – 65% – 70%

Jesli pojawi sie potrzeba do pracy zdalney, egzamin pojawi się na platformie zdalnej Moodle

Egzamin pisemny w zimowej sesji egzaminacyjnej, trwający około 30 minut on MS Teams

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie przynajmniej 65% możliwych punktów.

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalności: KMT, KAOJ, SW - /sIs/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)