Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Język pisany 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-JP-1] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Język pisany 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-JP-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 41
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łysień
Literatura:

Chandler, Alice. The Rationale of Rhetoric: A Developmental Text in Composition, 1970.

Crews, Frederick and Sandra Schor. The Borzoi Handbook for Writers, 1984.

Evans, Virginia Successful Writing Proficiency. Newbury: Express Publishing, 2000.

Imhoof, Maurice and Hudson, Herman. From Paragraph to Essay, 1975 .

Langan, John. College Writing Skills, McGraw-Hill International Edition, 2000.

Spatt, Brenda, Writing from Sources, Bedford Books, 2010.

Wiener, Harvey S. Creating Compositions. McGraw-Hill Higher Education, 2000.

Zemach, Dorothy E. and Rumisek Lisa A. Academic Writing From Paragraph to Essay. Macmillan, 2005.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, zasady oceniania prac pisemnych. Rodzaje wypracowań. Technika burzy mózgów.

2. Struktura tekstów pisanych: myśl przewodnia, teza, podział na akapity. Struktura spójnego akapitu: zdanie wprowadzające, logiczny związek zdań w akapicie ze zdaniem wprowadzającym, środki stylistyczne wykorzystywane do łączenia akapitów.

3. Akapit definiujący z wykorzystaniem egzemplifikacji.

4. Zasady interpunkcji angielskiej. Ćwiczenia

5. Wypracowanie prezentujące argumenty za i przeciw – plan i struktura pracy.

6. Wypracowanie prezentujące argumenty za i przeciw – ćwiczenia leksykalne.

7. Wypracowanie prezentujące opinię własną – plan i struktura pracy.

8. Wypracowanie prezentujące opinię własną – ćwiczenia leksykalne.

9. Wypracowanie przestawiające rozwiązania problemu – plan i struktura pracy.

10. Wypracowanie przestawiające rozwiązania problemu – ćwiczenia leksykalne.

11. Analiza i poprawa błędów leksykalnych, gramatycznych i stylistycznych na podstawie prac studentów.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące

Praca indywidualna, praca w parach, grupach

Analiza tekstów z dyskusją

Praca własna studentów

Zajęcia prowadzone zdalnie lub stacjonarnie

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone 2 nieobecności w ciągu semestru. Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność odejmowane jest pół oceny od oceny końcowej.

2. Systematyczna ocena rozwoju umiejętności kompozycyjnych studenta na podstawie:

- ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć;

- przygotowania się studenta do zajęć;

- wypowiedzi pisemnych przygotowywanych w trakcie zajęć

- prac domowych (pisemnych) wykonywanych w domu.

Ocena z ćwiczeń wpisywana do indeksu stanowi średnią średniej ocen z prac pisemnych wykonywanych na zajęciach oraz prac domowych wykonywanych w domu.

3. Ocena prac pisemnych uwzględnia:

- aspekt merytoryczny (dobór i trafność argumentacji; sposób przekazania argumentów);

- aspekt językowy (poprawność językowa; bogactwo zastosowanych struktur).

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem arabskim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)