Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Język pisany 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-JP-1] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Język pisany 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-JP-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:15 - 18:45
sala 2,22
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łysień
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbf848b120cc47f59c9849c9dee4c04c%40thread.tacv2/conversations?groupId=807e6d3e-df06-4940-a179-46b3bf998c03&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Literatura:

Brown, K., & Hood, S. (2003). Writing matters: Writing skills and strategies for students of English (12. print). Cambridge Univ. Press.

Casagrande, J. (2014). The best punctuation book, period: A comprehensive guide for every writer, editor, student, and businessperson (First Edition). Ten Speed Press.

Chandler, A. (1970). The rationale of rhetoric: A developmental text in composition.

Crews, F. C., Schor, S., & Hennessy, M. (1993). The Borzoi handbook for writers (3rd ed). McGraw-Hill.

Duigu, G. (2003). Essay writing for English tests. Academic English Press.

Evans, V. (Ed.). (2002). Successful Writing Proficiency (New ed). Express Publ.

Imhoof, M., & Hudson, H. (1975). From paragraph to essay: Developing composition writing. Longman.

Langan, J. (2009). Exploring writing: Sentences and paragraphs (2nd ed). McGraw-Hill.

Langan, J. (2011). College writing skills (8th ed). McGraw-Hill.

Lester, M. (2013). English articles and determiners up close.

Spatt, B. (2011). Writing from sources (8th ed). Bedford/St. Martin’s.

Straus, J., Kaufman, L., & Stern, T. (2014). The blue book of grammar and punctuation: An easy-to-use guide with clear rules, real-world examples, and reproducible quizzes (Eleventh edition). Jossey-Bass, A Wiley Brand.

Wiener, H. S. (1987). Creating compositions. McGraw-Hill.

Zemach, D. E., & Rumisek, L. A. (2008). Academic writing from paragraph to essay (4. [print.]). Macmillan.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, zasady oceniania prac pisemnych. Rodzaje wypracowań. Technika burzy mózgów.

2. Struktura tekstów pisanych: myśl przewodnia, teza, podział na akapity. Struktura spójnego akapitu: zdanie wprowadzające, logiczny związek zdań w akapicie ze zdaniem wprowadzającym, środki stylistyczne wykorzystywane do łączenia akapitów.

3. Akapit definiujący z wykorzystaniem egzemplifikacji. Streszczenia dłuższych wypowiedzi pisemnych.

4. Omówienie zasad pisowni oraz interpunkcji angielskiej (w odmianach: brytyjskiej i amerykańskiej) oraz ćwiczenia.

5. Wypracowanie prezentujące argumenty za i przeciw – plan i struktura pracy.

6. Wypracowanie prezentujące argumenty za i przeciw – ćwiczenia leksykalne.

7. Wypracowanie prezentujące opinię własną – plan i struktura pracy.

8. Wypracowanie prezentujące opinię własną – ćwiczenia leksykalne.

9. Wypracowanie przestawiające rozwiązania problemu – plan i struktura pracy.

10. Wypracowanie przestawiające rozwiązania problemu – ćwiczenia leksykalne.

11. Analiza i poprawa błędów leksykalnych, gramatycznych i stylistycznych na podstawie prac studentów.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia pisemne przy zastosowaniu różnych rejestrów językowych;

- ćwiczenia interpunkcyjne;

- analiza tekstów pisemnych pod kątem stosowania struktur argumentacyjnych;

- komponowanie krótkich tekstów pisemnych reprezentujących wybrane gatunki;

- parafrazowanie fragmentów tekstu;

- streszczanie dłuższych tekstów pisemnych

Praca własna studenta:

- przygotowanie prac pisemnych;

- przygotowanie argumentacji, poszukiwanie i weryfikacja informacji;

- praca nad wzbogaceniem słownictwa oraz umiejętnością stosowania różnorodnych struktur syntaktycznych;

- lektura uzupełniająca.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone 2 nieobecności w ciągu semestru. Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność odejmowane jest pół oceny od oceny końcowej.

2. Systematyczna ocena rozwoju umiejętności kompozycyjnych studenta na podstawie:

- ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć;

- przygotowania się studenta do zajęć;

- wypowiedzi pisemnych przygotowywanych w trakcie zajęć

- prac domowych (pisemnych) wykonywanych w domu.

Ocena z ćwiczeń wpisywana do indeksu stanowi średnią średniej ocen z prac pisemnych wykonywanych na zajęciach oraz prac domowych wykonywanych w domu.

3. Ocena prac pisemnych uwzględnia:

- aspekt merytoryczny (dobór i trafność argumentacji; sposób przekazania argumentów);

- aspekt językowy (poprawność językowa; bogactwo zastosowanych struktur).

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem koreańskim, 1k1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)