Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne [W5-PR-SM-KPA] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie administracyjne [W5-PR-SM-KPA]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:15 - 18:45
sala 2.23
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Łaszczyca
Literatura:

Do wyboru:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021,

2. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021,

3. H. Knysiak-Sudyka, Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, Warszawa 2021

4. R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.

Zakres tematów:

I. Zakres obowiązywania k.p.a.

1. Rodzaje postępowań uregulowanych przepisami k.p.a.

a) postępowanie administracyjne ogólne

b) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość

c) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

d) postępowanie w sprawach skarg i wniosków

II. Zasady ogólne k.p.a.

1. Pojęcie zasad ogólnych k.p.a.

2. Charakter zasad ogólnych k.p.a.

3. Szczegółowa charakterystyka zasad ogólnych k.p.a.

III. Podmioty postępowania administracyjnego

1. Organ administracyjny

2. Strona postępowania administracyjnego

3. Podmioty na prawach strony

4. Inni uczestnicy postępowania

IV. Czynności procesowo - techniczne w postępowaniu administracyjnym

1. Doręczanie pism

2. Wezwania

3. Sporządzanie protokołów i adnotacji

4. Udostępnianie akt sprawy

V. Wszczęcie postępowania administracyjnego (tryby, forma, data, wymogi podania)

VI. Dowody i postępowanie dowodowe

1. Pojęcie i rodzaje środków dowodowych w k.p.a.

2. Zasady postępowania dowodowego

3. Udział strony w postępowaniu dowodowym

VII. Przerwanie toku postępowania

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

2. Umorzenie postępowania administracyjnego

VIII. Rozstrzygnięcia w k.p.a.

1. Pojęcie i istota decyzji administracyjnej

2. Rodzaje decyzji administracyjnych

3. Składniki decyzji administracyjnej

4. Rektyfikacja decyzji administracyjnej

5. Postanowienia administracyjne

6. Ugoda administracyjna

IX. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym

1. Pojęcie i rodzaje środków prawnych w k.p.a.

2. Odwołanie od decyzji administracyjnej

3. Zażalenie na postanowienie

4. Problem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

X. Weryfikacja decyzji ostatecznych

1. Wznowienie postępowania administracyjnego

2. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

4. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych

XI. Administracyjne kary pieniężne

XII. Postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym

1) Wydawanie zaświadczeń

2) Skargi i wnioski

Metody dydaktyczne:

Dyskusja o określonych zasadach i instytucjach procesowych.

Rozwiązywanie kazusów.

Analiza wybranego orzecznictwa sądowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu.

Ocena jest rezultatem uzyskanej liczby punktów.

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia kolokwium.

Uwagi:

5 sem. PR SM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)