Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego [W5-AD-S1-PST] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo samorządu terytorialnego [W5-AD-S1-PST]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 3.52
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Marchaj
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wyd. 8., Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

B. Dolnicki (red.), C. Martysz, A. Matan, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, A. Wierzbica, R. Cybulska, M. Augustyniak, T. Moll, R. Marchaj,

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016

B. Dolnicki (red.), R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2020

B. Dolnicki (red.), J. Glumińska-Pawlic, C. Martysz, R. Cybulska, A. Faruga, J. Jagoda, A. Marekwia, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2012

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939.

3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach.

4. Struktura organizacyjna gminy.

5. Ustrój powiatu.

6. Struktura organizacyjna województwa samorządowego.

7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Zadania samorządu terytorialnego.

9. Samorządowe prawo pracy i ograniczenia antykorupcyjne.

10. Prawo miejscowe.

11. Zasada jawności działania i dostęp do informacji publicznej.

12. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: Studenci wyjaśniają problemy wskazane przez prowadzącego posługując się wiedzą zdobytą na wykładach i w ramach

pracy własnej. Praca prowadzącego ze studentami oparta jest na klasycznej metodzie problemowej uzupełnionej elementami metody

sytuacyjnej. Konwersacja prowadzona jest według założeń dyskusji typu „okrągły stół”. Na ćwiczeniach wykorzystuje się metodę

werbalną w połączeniu z metodą kazusową (rozwiązywanie problemów prawnych w grupach, pisanie projektów decyzji/pism

procesowych, analiza tekstów prawnych, referaty).

Praca własna studenta: Praca z zaproponowaną literaturą przedmiotu oraz wybranymi orzeczeniami pomocnymi w przyswajaniu wiedzy

teoretycznej i poszukiwaniu rozwiązań problemów wskazanych na wykładzie. Prowadzący ćwiczenia przedstawia studentom problem do

rozwiązania wskazując jednocześnie gdzie można znaleźć rozwiązanie. Na kolejnym spotkaniu prowadzący analizuje zagadnienie

weryfikując, czy studenci poprawnie rozwiązali zaproponowany casus wskazując ewentualne błędy oraz prawidłową metodę

rozwiązania problemu.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testu wielokrotnego wyboru.

Uwagi:

5 sem. AD S1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)