Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna [W3-PE-OWITP3-S1-5] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka społeczna [W3-PE-OWITP3-S1-5]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala 206
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Literatura:

Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.

Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Warszawa 2004.

Daszykowska J., Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Kraków 2007.

Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław 2003.

Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, Warszawa 1998.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002.

Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html [dostęp: 29.01.2016].

Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2015,16,2.html [dostęp: 29.01.2016].

Kawula S., Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny, Olsztyn 2007.

Kupny J., Dylus A., Biedrzycki T., Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Katowice 2007.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, http://mib.gov.pl/2-Politykamieszkaniowa.htm# [dostęp: 15.02.2016].

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/ [dostęp: 15.02.2016].

Ostasiewicz W., Ocena i analiza jakości życia, Wrocław 2004.

Senyszyn J. (red.), Równouprawnienie kobiet: praca zbiorowa, Gdynia 2011.

Springer F., 13 pięter, Wołowiec 2015.

Zakres tematów:

1. Podnoszenie wieku emerytalnego w Polsce i w Europie?

Dlaczego podnosimy wiek emerytalny?

2. Jak godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi? Polityka prorodzinna – Polska na tle wybranych państw. System świadczeń rodzinnych, urlopów rodzicielskich, wsparcia dla rodziny (rodziny wielodzietnej).

Aktywność zawodowa kobiet / matek. Postawy prokreacyjne. Samotne macierzyństwo. Urodzenia pozamałżeńskie.

3. Jakie wykształcenie taki los? Młodzi na rynku pracy- wykształcenie, kwalifikacje?

Czy / na ile potrzebne nam jest wyższe wykształcenie.

Poziom skolaryzacji na poziomie wyższego wykształcenia.

Porównania międzynarodowe.

4. Obniżenie wieku szkolnego – możliwość czy konieczność.

Wiek szkolny w krajach europejskich. Dlaczego większość państw obniża obowiązkowy wiek szkolny. Polityka edukacyjna.

5. Wiadomości encyklopedyczne czy umiejętności praktyczne? Zmiany systemu edukacji – wyzwania współczesności.

Co mówią nam wyniki testów PISA i PIAAC, jak wypada Polska na tle innych państw.

6. Model państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji, Norwegii, Danii czy Finlandii. Charakterystyka. Zalety i wady.

7. Osoby niepełnosprawne jako przedmiot polityki społecznej. Gwarantowane świadczenia i usługi podejmowane przez państwo wobec osób niepełnosprawnych.

8. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. Migracja zarobkowa, edukacyjna. Euro-sieroty / pozostawieni seniorzy. Problem uchodźctwa.

9. Przygotowanie do starości – Polska na tle porównań międzynarodowych.

Rozwiązania systemowe. Udział osób w wieku senioralnym w strukturze ludności. Potrzeby seniorów. Starzejące się społeczeństwo.

10. Samorządy lokalne i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej. Charakterystyka NGO w Polsce – zasady i zakres funkcjonowania. Organizacje Pożytku Publicznego. Pojęcie dialogu społecznego – jako debaty o interesie społeczny. Pojęcie wolontariatu. Budżet Obywatelski.

11. Finansowanie świadczeń zdrowotnych i rynek usług medycznych. Leczyć się prywatnie czy publicznie? System usług medycznych – porównanie modeli wybranych państw.

Polityka społeczna a zdrowie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w kontakcie bezpośrednim, stacjonarnie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przygotowanej prezentacji multimedialnej w małych grupach na wybrany z listy temat, aktywność oraz tzw. "prasówka"

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84471/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)