Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wsparcia rodziny [W3-PE-OWITP5-S1-5] semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy wsparcia rodziny [W3-PE-OWITP5-S1-5]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala AULA
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 46
Limit miejsc: 46
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Badora S., Czeredecka B., Marzec D. (Red). (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków

Kawula S. (2005). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Toruń.

Krajewska B. (2018). Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Pietruszka L. (Red). (2016). Opieka – wychowanie - wsparcie: współczesne wyzwania dla teorii i praktyki. Lublin: Wyd. KUL.

Szlendek T. (2010). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Walc W. (Red). (2019). Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości: potrzeby i działania. Rzeszów: Wyd. URz.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć (wsparcie, wsparcie instytucjonalne, rodzina). Omówienie formy zaliczenia przedmiotu i kryteriów oceny.

2. Współczesna rodzina i jej zagrożenia.

3. Formalno – prawne przesłanki wsparcia rodziny w naszym kraju.

4. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

5. Instytucja pieczy zastępczej – charakterystyka.

6. Rola i znaczenie pomocy społecznej w wsparciu rodziny.

7. Profilaktyka dedykowana rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - egzamin ustny (odpowiedź na dwa wylosowane pytania - wyprowadzone z wcześniej dostępnych zagadnień). Oceniane będzie merytoryczne przygotowanie i umiejętność wskazania możliwych rozwiązań z zakresu wsparcia rodziny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)