Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki [W3-PC-MJS-WPRPED] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki [W3-PC-MJS-WPRPED]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Michalski
Literatura:

• Bauman Z.: Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. W: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak. T. 1. Gdańsk 2007.

• Dudzikowa M.: O potrzebie odchodzenia od wiedzy potocznej. „Psychologia w Szkole” 2004, nr 1, s. 3–15.

• Fromm E.: Ucieczka od wolności. Warszawa 1999, rdz. 4-5.

• Hessen S.: Ideał swobodnego wychowania. W: Idem: Podstawy pedagogiki. Warszawa 1997.

• Hessen S.: Pedagog. W: Idem: Pisma pomniejsze. Warszawa 1997.

• Jaworska-Witkowska M.. Witkowski L.: Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym. W: Pedagogika. Red. B. Śliwerski, t. IV: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk 2009.

• Kołakowski L.: O tożsamości zbiorowej. W: Idem: Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków 1999. [lub w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Red. K. Michalski. Kraków 1995.]

• Mysłakowski Z.: Pedagogika, jej metody i miejsce w systemie nauk. W: Encyklopedia wychowania. T. 1: Wychowanie. Red. S. Łempicki i in. Warszawa 1933.

• Rorty R.: Edukacja i wyzwanie ponowoczesności. W: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993.

• Skarga B.: O nieutylitarności humanistyki. W: Idem: O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999.

• Śliwerski B.: Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków 2012.

• Śliwerski B.: Wprowadzenie do pedagogiki W: PEDAGOGIKA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, red. B. Śliwerski, Tom 1: Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk 2006

• Tatarkiewicz W.: Parerga. Warszawa 1978, s. 60-73.

• Witkowski L.: Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń 2000, s. 59-64, 75-89 (moratorium rozwojowe), 138-141.

• Witkowski L.: Typy dialogu w kulturze a strategie edukacyjne. W: Idem: Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa 2007.

• Witkowski L.: Wstęp do problemu fenomenologii czytania. W: Idem: Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Warszawa 2007.

Zakres tematów:

I Status humanistyki w kontekście myślenia pedagogicznego

II Lekcje czytania dla pedagogiki

III Wyobraźnia pedagogiczna (S. Hessen)

IV Podstawy definicyjne kategorii pedagogiki

V Kategoria tożsamości jako wyzwanie działań i autorefleksji pedagogicznej

VI Pedagogiczne wyzwania teraźniejszości

VII Aksjologiczne przestrzenie myślenia pedagogicznego

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, dyskusja, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach (zaległy materiał zaliczany jest w formie ustnej w czasie dyżurów) oraz ocena pozytywna z końcowego kolokwium. Ocena negatywna uzyskana w pierwszym terminie także jest oceną wpisywaną do systemu USOS (również w wypadku nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)