Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z historii sztuki [W1-TH-S1-WZHS] semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane zagadnienia z historii sztuki [W1-TH-S1-WZHS]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15
sala SALA AUDYT. ST. AULA
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-12-14 13:45 : 15:15 sala SALA AUDYT. ST. AULA
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-01-11 13:45 : 15:15 sala SALA AUDYT. ST. AULA
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-01-25 13:45 : 15:15 sala SALA AUDYT. ST. AULA
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Kluczek
Literatura:

Podstawowa:

• Ałpatow M., Historia sztuki, t. 1–4, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, [różne wyd.].

• Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

• Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974 [lub inne wyd.]

• Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

• Didi-Huberman G. Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tłum. B. Brzezicka, Gdańsk 2011

• Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1986

• Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa – Kraków 1990

• Gombrich E. H., O sztuce, tłum. M. Dolińska et al., Poznań 2008 [lub inne wyd.]

• Historia sztuki, Twórcy, nurty, style, tłum. M. Boberska, Warszawa 2002

• Honour H., Fleming J., Historia sztuki świata, Warszawa 2002

• Janson H., Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993

• Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1998

• Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 roku, red. J. Białostocki, Gdańsk 2001

• Osińska B., Sztuka i czas. Od Prehistorii do Rokoka, Warszawa 2004

• Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983

• Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1996 [lub inne wyd.]

• Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, tłum. D. Hanulanka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 [lub inne wyd.]

• Wstęp do historii sztuki. Przedmiot – metodologia – zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973

Uzupełniająca:

• Abramowiczówna Z., O sztuce starożytnej, przedmową i uwagami opatrzyła E. Makowiecka, tekst zredagowali P. Nehring, Z. Nerczuk, Toruń 2002

• Bernhard L., Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

• Bernhard L., Sztuka grecka hellenistyczna, Warszawa 1980

• Bernhard L., Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1974

• Bernhard L., Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1970

• Boardman J., Sztuka grecka, tł. M. Burdajewicz, Toruń 1999

• Bochnak A., Historia sztuki średniowiecznej, Warszawa 1973

• Borowicz S., Hobot J., Przybylska R., Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Kraków 2010

• Dobrowolski W., Malarstwo Etrusków, Warszawa 1979

• Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971

• Duby Ch., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986

• Filarska J., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983

• Filarska J., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

• Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1987

• Hölscher T., Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, tłum., opr., wstęp L. Olszewski, Poznań 2011

• Jastrzębowska E., Podziemia antycznego Rzymu, Poznań – Gniezno 2014

• Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988

• Kluczek A.A., „Roma marmorea” (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa, Poznań – Gniezno 2013

• Lipińska J., Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

• Lipińska J., Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978

• Lipińska J., Sztuka egipska, Warszawa 1982

• Makowiecka E., Sztuka grecka. Krótki zarys, Warszawa 2007

• Makowiecka E., Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010

• Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970

• Michałowski K., Nie tylko piramidy, Warszawa 1966

• Michałowski K., Od Edfu do Faras, Warszawa 1974

• Mierzejewski A., Sztuka starożytnego Wschodu, Warszawa 1980

• Mikocki T., Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej, Wrocław 1997

• Mole W., Ikona ruska, Warszawa 1955

• Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

• Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975 [lub inne wyd.]

• Picard G. Ch., Sztuka rzymska, Warszawa 1975

• Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1–2, Warszawa 1975, 1980

• Sadurska A., W cieniu Panteonu, O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965 [lub inne wyd.]

• Sauerlander W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1975

• Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

• Stern H., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975

• Śliwa J., Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Kraków 1997

• Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

• Winckelmann J. J., Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974

• Winckelmann J. J., Opis Torsa w rzymskim Belwederze, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974

• Wronikowska B., Picturae sacrae: motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach Rzymu, Lublin 1990

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie

1. Dzieło sztuki i zabytek, chronologia epok artystycznych

II. Starożytność

2. Sztuka prehistoryczna

3. Sztuka starożytnego Egiptu

4. Kanon(y) sztuki greckiej

5. Zabytki sztuki imperium grecko-rzymskiego

III. Średniowiecze

6. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska

Metody dydaktyczne:

– wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

– ocenę końcową ustala się w trakcie indywidualnej rozmowy ze Studentami, dotyczącej wylosowanych, a podanych Im zagadnień związanych z treściami realizowanymi w formie wykładu.

Uwagi:

3 semestr TURYSTYKA HISTORYCZNA 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)