Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria języka: syntaktyka [W1-LO-S1-TJS] semestr letni 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria języka: syntaktyka [W1-LO-S1-TJS]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala A/1.13
Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) jaki jest adres?
każda środa, 8:45 - 9:30
sala A/1.13
Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Karolina Lisczyk
Literatura:

1. Klemensiewicz Z., 1969, Zarys składni polskiej, Warszawa.

2. Grzegorczykowa R., 2001, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

3. Saloni Z., Świdziński M., 2011, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

4. Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do składni – typy wypowiedzeń, definicje zdania, składniki zdania; części zdania pojedynczego.

2. Zdanie pojedyncze – zespoły, związki międzywyrazowe; analiza tradycyjna zdania pojedynczego (metoda Klemensiewicza) a analiza na składniki bezpośrednie.

3. Konotacja syntaktyczna – typy konotacji, schematy składniowe czasownika; słownik walencyjny; polisemia czasownika.

4. Akomodacja syntaktyczna – typy akomodacji syntaktycznej; zależności akomodacyjne

a tradycyjne związki składniowe.

5. Szyk wyrazów w języku polskim. Błędy składniowe.

6. Wypowiedzenie złożone – typy współrzędności i podrzędności, formy i wskaźniki zespolenia, wykresy; analiza wypowiedzenia złożonego.

7. Test zaliczeniowy z wykładów.

Metody dydaktyczne:

Wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

2. Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z wykładów jest zaliczenie pisemnego testu końcowego, obejmującego wyłącznie zagadnienia teoretyczne z zakresu określonego przez prowadzącą w wymaganiach do testu. Wymagania te zostaną udostępnione co najmniej 4 tygodnie przed terminem sprawdzianu. Sprawdzian będzie miał formę testu online z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

3. Zaliczenie testu z wykładów następuje po uzyskaniu 50% puli punktów możliwych do zdobycia. Przelicznik ocen:

50-59% dst

60-69% +dst

70-79% db

80-89% +db

90-100% bdb.

Uwagi:

4 semestr logopedii /stacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)