Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy naukowej [W1-FI-S1-WPN] semestr zimowy 2022/2023
Warsztat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat pracy naukowej [W1-FI-S1-WPN]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Warsztat [Wr], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 316
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Wołek
Literatura:

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2009.

• Pinker S., Piękny styl. Sopot 2016.

• Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2019.

• Szymanek K., K. Wieczorek K., Wójcik K., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

• Bielec E. i J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Kraków EJB 2000.

• Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

• Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 2001.

• Grzybowski P.P. , Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków 2010.

• Szafrańska K., Raport: 5 Najlepszych Metod Notowania. Wrocław 2008.

• Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa 2015.

Zakres tematów:

1. Ogólne zasady pisania prac semestralnych, licencjackich i magisterskich

2. Problem własności intelektualnej i etyka pracy naukowej.

3. Umiejętność wyboru tematu i formułowania tytułu pracy pisemnej i wystąpienia.

4. Kwerenda biblioteczna, dobór źródeł, umiejętność poszukiwania informacji (biblioteki, Internet).

5. Sposób prezentowania zebranego materiału. Jednostki tekstu i proporcje między nimi.

6. Sporządzanie przypisów i opisu bibliograficznego.

7. Przygotowywanie prezentacji treści prac naukowych.

8. Sporządzanie notatek i fiszek z literatury przedmiotu.

9. Redakcja tekstu, cechy charakterystyczne języka prac naukowych.

10. Sposoby popularyzacji wiedzy.

Metody dydaktyczne:

Na zajęcia zostaną wykorzystane metody problemowe (dyskusja, metoda sytuacyjna, metoda analizy przypadków, praca z tekstem), podające (instruktaż i praca pod kierunkiem, opis), eksponujące (pokaz) i praktyczne (metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych) oraz metody samoedukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- metody kształtujące (bieżąca ocena i korekta wykonywania zadań na zajęciach lub poza zajęciami),

- metody podsumowujące (ostateczna ocena realizacji zadań przez studenta).

Oceniane jest opanowanie techniki sporządzania prac pisemnych i przygotowywania prezentacji treści prac naukowych. Orientacja w bazie materiałów naukowych. Umiejętność właściwego przygotowania i segregacji materiałów naukowych. Umiejętność sporządzania fiszek z literatury przedmiotu. Umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii. Umiejętność redagowania tekstu i posługiwania się językiem prac naukowych.

OCENA KOŃCOWA stanowi średnią arytmetyczną oceny z aktywności (50%) i prac pisemnych (50%).

1.) aktywność – na każdych zajęciach będzie można otrzymać 1 punkt

Liczba punktów ocena

4 pkt. = 3

5 pkt. = 3,5

6 pkt. = 4

7 pkt. = 4,5

8 i więcej pkt. = 5

2.) 4 prace pisemne (każda z nich stanowi 25% oceny końcowej z prac pisemnych)

1. temat, tytuł, lista źródeł bibliograficznych do pracy na zadany temat (10 pozycji o różnym charakterze),

2. fiszki (3),

3. plan pracy,

4. abstrakt i słowa klucze.

Uwagi:

1 sem. filozofii /stacjonarne I stopnia/

Absolwenci dowolnego kierunku studiów mogą zostać zwolnieni z zajęć z oceną bardzo dobrą.

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecność. Wszystkie pozostałe nieobecności należy zaliczyć w trakcie dyżurów, wykazując się znajomością materiału obowiązującego na zajęciach.

Na zajęciach zostanie wykorzystana platforma MS Teams, na ktorej umiwszczane będą materiały (takie jak teksty czy prace warsztatowe.

Istneije możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej)

Na zajęciach wykorzystane zostaną elementy szkoleń zorganizowanych w ramach projektów: DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą oraz Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)