Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia państwa i prawa w XIX w [W1-HI-AS-S2-HPIP] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia państwa i prawa w XIX w [W1-HI-AS-S2-HPIP]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 17:15 - 18:45
sala 138
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dawid Madziar
Literatura:

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, różne wydania.

Klementowski M., Powszechna historia ustroju, różne wydania.

Estreicher S., Wykłady historii państwa i prawa na Zachodzie Europy, Kraków 2001.

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, różne wydania.

Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa, różne wydania.

Nowakowski A., Powszechna historia ustroju państw, różne wydania.

Maciejewski T. Historia powszechna ustroju i prawa, różne wydania.

Baczko B., Jak wyjść z Terroru: Termidor a Rewolucja, przeł. Wiktor Dłuski; [kalendarium Termidora opracowała i przypisy rozszerzyła Monika Milewska]. - Gdańsk : Wydawnictwo "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2005.

Baczko B., Rewolucja: władza, nadzieje rozterki; przeł. z fr. Wiktor Dłuski. - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010.

Baszkiewicz J., Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003.

Baszkiewicz J., Historia doktryn politycznych i prawnych, różne wydania.

Baszkiewicz J., Historia Francji, różne wydania.

Bazylow L., Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005.

Dziadzio A., Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914. Władza – obywatel – prawo, Kraków 2001.

Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1966.

Gaca A., Kamińska K, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002.

Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroju państw współczesnych, t.1, Lublin 2010.

Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998.

Historia konstytucyjna i polityczna Francji: (1789-1958) / Marcel Morabito, Daniel Bourmaud; [tł. z fr. Adam Jamróz]. - Białystok: "Temida 2": przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

Historia konstytucyjna i polityczna Francji: (1789-1958) / Marcel Morabito, Daniel Bourmaud; [tł. z fr. Adam Jamróz]. - Białystok: "Temida 2": przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

Historia Prus. Narodziny – mocarstwowość – obumieranie, red. B. Wachowiak, t.1 i t. 2, Poznań 2001/2010.

Jaśkiewicz L. Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

Jaśkiewicz L., Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1979.

Katz H., Anglia u progu demokracji, Warszawa 1964

Katz H., Historia Stanów Zjednoczonych, Wrocław 1971

Krasowski K., Krzymkowski M., Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993.

Krasuski J. Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1969.

Krasuski J., Historia Niemiec, Warszawa 2004.

Meller S., Pożegnanie z rewolucją, 1991.

Pipes R., Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007.

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2007.

Poradowski M. ks., Dziedzictwo rewolucji francuskiej, Wrocław 2001.

Rewolucja francuska / Pierre Gaxotte; [tł. Jana Furuhielma, popr. i uzup. Andrzej Zawilski i Ewa Kuczkowska]. - Gdańsk: "Arche", 2001.

Sobolewski M.: Od Drugiego Cesarstwa do V Republiki. Z dziejów politycznych Francji 1870 – 1958. Warszawa 1963.

Tulard J., Napoleon - mit zbawcy, z fr. przeł. Katarzyna Dunin ; posł. Andrzej Nieuważny. - Warszawa : Świat Książki, 2003.

Wąsicki Jan, Związek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka 1848-1914, Poznań 1989

Zajewski W., Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1848, Warszawa 1991.

Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1979, 2001

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie zagadnień i wymagań zaliczenia przedmiotu.

2. Ustrój i system prawny Anglii w XVIII w. i pierwszej połowie XIX wi.

3. Amerykańska konstytucja i karta praw a francuska deklaracja praw człowieka i obywatela oraz konstytucja 1791 r.

4. Konstytucje I cesarstwa i ich wpływ na konstytucję Księstwa Warszawskiego. Dziedzictwo konstytucji 3 maja.

5. Ład powiedeński - Francuska karta konstytucyjna z 1814 r. i konstytucja Królestwa Polskiego.

6. Konstytucje doby Wiosny Ludów – porównanie rozwiązań ustrojowych w konstytucjach francuskiej (1848) i pruskiej (1848/1850).

7. Nowy ład – konstytucje III republiki francuskiej (1875) i Cesarstwa Niemieckiego (1871).

8. W stronę monarchii konstytucyjnej - konstytucja rosyjska z 1906 r.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania -uczenia się, podczas których studenci prześledzą najważniejsze zmiany ustrojowe w XIX w.

Praca pod kierunkiem, dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność własna studenta na zajęciach.

Uwagi:

3 semestr HISTORIA 2 stopień stacjonarne (specj. ADMINISTRACYJNA)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)