Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Polski film animowany po 1945 roku [W1-HS-S1-KON6] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium: Polski film animowany po 1945 roku [W1-HS-S1-KON6]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-01-31 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patryk Oczko
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0b57007d3e44533acf15bdf81c88ce8%40thread.tacv2/1665331945309?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%220bd1d8ed-8e7d-4ea9-9934-556a4c1ad5af%22%7d
Literatura:

Armata J., 65 lat polskiej animacji dla dzieci, Łódź 2012.

Bańkowski A., Grabowski S., Semafor 1947-1997, Łódź 1999.

Giżycki M., Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000.

Kossakowski A., Polski film animowany 1945-1974, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

Margolis H., Animacja autorska w PRL w latach 1957-1968. Ukryty projekt Kazimierza Urbańskiego, Kraków 2019.

Polski film animowany, red. M. Giżycki, B. Zmudziński, Warszawa 2008.

Sitkiewicz P., Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Katalog filmów, red. M. Woźny, Bielsko-Biała 2005.

Zakres tematów:

Zajęcia prezentujące rozwój polskiej animacji z perspektywy historii sztuki - od okresu pionierskiego po lata 90. XX w.:

- omówienie głównych technik animacji

- pierwsze eksperymenty - lata międzywojenne

- powojenne początki - właściwe narodziny polskiej animacji

- film animowany doby socrealizmu

- odwilż i nowe kierunki rozwoju

- lata 60. - „złota dekada” polskiej animacji

- lata 70. - „srebrna dekada” polskiej animacji

- lata 80. - kryzys w polskiej animacji?

- lata 90. - animacja w nowej rzeczywistości

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne

- praca studenta ze wskazaną literaturą przedmiotu oraz wskazanymi materiałami filmowymi

- analiza formy prezentowanych filmów animowanych

- analiza treści prezentowanych filmów animowanych

- dyskusja nad prezentowanymi filmami animowanymi

- dyskusja na bazie zaproponowanej literatury tematu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Ocena ustalana na podstawie:

1. Obecności studenta na zajęciach zgodnie z zapisami regulaminu studiów, tj. w zakresie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach w trakcie trwania semestru, zasad uzupełniania zaległości z tytułu nieobecności, zasad poprawiania ocen niedostatecznych

2. Znajomości zaproponowanej literatury

3. Aktywności w dyskusjach oraz analizach filmów w trakcie zajęć

4. Pracy pisemnej (analiza wybranego filmu animowanego)

Kryteria oceniania:

5,0 - efekty pracy studenta nie budzą zastrzeżeń

4,5 - efekty pracy studenta budzą niewielkie zastrzeżenia

4,0 - efekty pracy studenta wymagają częściowych zmian

3,5 - efekty pracy studenta wymagają istotnych zmian

3,0 - efekty pracy studenta wymagają zasadniczych zmian

2,0 - brak zauważalnych postępów w pracy studenta

Uwagi:

1 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)