Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [W1-HS-S1-SD2] semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [W1-HS-S1-SD2]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00
sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Oskar Rojewski
Literatura:

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2003

Wolańska E., Wolański A., Jak pisać i redagować, Warszawa 2009

Wstęp do historii sztuki, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

Wybrane artykuły z czasopisma "Artium Questiones" dotyczące problemów metodologicznych dziedziny, m.in. Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones", VII (1995), s. 185-215.

Literatura szczegółowa dobierana jest indywidualnie, pod kątem poszczególnych tematów prac licencjackich.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań i pisania pracy naukowej. W ramach seminarium przedstawiane są zarówno techniczne aspekty pisania prac (przypisy, bibliografia, podpisy pod ilustracjami, aneksy), jak i kwestie merytoryczne.

- omówienie zasad konstrukcji pracy naukowej

- omówienie podstawowych aspektów metodologicznych

- prezentacje seminarzystów/seminarzystek - wspólne dyskusje

- struktura pracy dyplomowej

- bibliografia naukowa

- selekcja materiałów do stanu badań

- tworzenie pytań badawczych

Metody dydaktyczne:

Prezentacje seminarzystów/seminarzystek, wspólne dyskusje, analiza materiału wizualnego, pogadanka, burza mózgów, projekt, prezentacja multimedialna, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium i konsultacjach. Napisanie konspektu i stanu badań, ich prezentacja na seminarium oraz oddanie w formie pisemnej, zgromadzenie literatury przedmiotu do pracy.

Uwagi:

6 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)