Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej polskiej [W1-HS-S1-HISWPL] semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki współczesnej polskiej [W1-HS-S1-HISWPL]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-05-30 15:30 : 17:00 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-06 15:30 : 17:00 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-13 15:30 : 17:00 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-20 15:30 : 17:00 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patryk Oczko
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983

2. Cymer A., Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2018

3. Grzesiuk-Olszewska I., Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945-1995, Warszawa 1995

4. Katowicki underground artystyczny po 1953 roku, red. J. Zagrodzki, Katowice 2004

5. Kossakowski A., Polski film animowany 1945-1974, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977

6. Kowalska E., Orłowska W., Spotkania w Osiekach – sztuka, dokumentacja i refleksje po latach, w: "Sztuka i Dokumentacja" nr 18 (2018), s. 133-141

7. Maksymczak M., Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji grupy Wprost, Warszawa 2017

8. Murawska-Muthesius K., Jak rysować podżegaczy wojennych? Obraz Zachodu w socrealistycznej karykaturze radzieckiej i polskiej 1946-1954, w: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat, red. S. Zabierowski, M. Krakowiak, Katowice 2001.

9. Niziołek K., Sztuka społeczna. Koncepcje - dyskursy - praktyki, Białystok 2015

10. Szeligowska-Farquhar J., St-53 – awangarda w dobie socrealizmu, w: Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2017, s. 325-339.

11. W kręgu neoawangardy – Warsztat Formy Filmowej, red. M. Bomanowska, A. Cichowicz, Łódź 2017

12. Wróblewska D., Polska grafika współczesna, Warszawa 1988

13. Żmudzińska-Nowak M., Reflektor: architektura i urbanistyka, w: Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku, red. M. Żmudzińska Nowak, I. Herok-Turska, Katowice 2017, s. 134-210.

Lektury uzupełniające:

1. Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981, red. J. Kalicki, E. Kowalska, W. Orłowska, R. Ziarkiewicz, Koszalin 2008

2. Górska H., Lipiński E., Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977

3. Kępińska A., Nowa Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981

4. Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988

5. Oczko P., Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2020

6. Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1950-2005, Warszawa 2005

7. ST-53. Twórcy, postawy, ślady. Katowicki underground artystyczny po 1953 roku, Katowice 2003

8. Śląska szkoła plakatu, oprac. T. Grabowski, Katowice [1998]

9. Włodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-54, Kraków 1991

10. Włodarczyk W., Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000

11. Wojciechowski A., Młode malarstwo polskie, Warszawa 1975

Zakres tematów:

1. Sztuka w przestrzeni miasta – przypadek Tychów

2. Architektura i urbanistyka doby socrealizmu

3. Ilustracja książkowa i rysunek satyryczny lat 40. i 50.

4. Działalność grup artystycznych na Górnym Śląsku: ST-53, Arkat i Oneiron

5. Wokół Warsztatu Formy Filmowej

6. Galerie, plenery rzeźbiarskie i sympozja – nowe podejście do formy i przestrzeni

7. Artysta plastyk na gruncie filmu animowanego

8. Grupa Wprost

9. Sztuka krytyczna na przykładzie The Krasnals

10. Architektura i urbanistyka okresu PRL – późny modernizm

11. Postmodernizm w architekturze polskiej

12. Plakat polski

13. Wokół współczesnych realizacji upamiętniających

14. Działania multimedialne – przypadek Górnego Śląska

Czas na realizację bloków określa prowadzący.

Metody dydaktyczne:

Stosowane na zajęciach metody dydaktyczne:

- lektura tekstów źródłowych

- analiza i interpretacja tekstów

- prezentacje multimedialne

- realny kontakt studenta z obiektami sztuki

- dyskusje na bazie przedstawianych zagadnień i zadanych lektur

- elementy problemowego wykładu konwersatoryjnego

Zajęcia realizowane w formie kontaktowej.

Praca własna studenta:

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu wskazanych zagadnień oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających wiedzę, zapoznanie się ze wskazanymi materiałami audiowizualnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania - zaliczenie na ocenę

Ocena ustalana na podstawie:

- obecności studenta na zajęciach zgodnie z zapisami regulaminu studiów, tj. w zakresie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach w trakcie trwania semestru, zasad uzupełniania zaległości z tytułu nieobecności, zasad poprawiania ocen niedostatecznych

- aktywności podczas zajęć

- testu końcowego z zakresu podejmowanych tematów (dominacja krótkich odpowiedzi i odpowiedzi o charakterze opisowym).

Test oceniany według następującej skali ocen: 65-71 % - dostateczny; <72-78 % - dostateczny plus; <79-86 % - dobry; <87-93 % - dobry plus; <94 – 100 % - bardzo dobry

Kryteria oceniania:

5,0 - efekty pracy studenta nie budzą zastrzeżeń

4,5 - efekty pracy studenta budzą niewielkie zastrzeżenia

4,0 - efekty pracy studenta wymagają częściowych zmian

3,5 - efekty pracy studenta wymagają istotnych zmian

3,0 - efekty pracy studenta wymagają zasadniczych zmian

2,0 - brak zauważalnych postępów w pracy studenta

Uwagi:

6 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)