Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzealnictwa [W1-HS-S1-WSTMUZ] semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do muzealnictwa [W1-HS-S1-WSTMUZ]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15
sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-13 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-20 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-27 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-07-04 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-07-11 13:45 : 15:15 sala 049
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patryk Oczko
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC zarządzania kolekcją muzealną. Zeszyt nr 3 [Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów], Warszawa 2014

2. Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012

3. Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015

4. From Museum Critique to Critical Museum, red. K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, London-New York 2017.

5. Jasińska A., Jasiński A., Stare kolekcje - nowa architektura. O problemach modernizacji kolekcjonerskich muzeów sztuki, Warszawa 2020

6. Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2015

7. Sadowy K., Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej - narzędzie demokratyzacji czy urynkowienie kultury, w: "Rynek - społeczeństwo - kultura" 2012, nr 2, s. 29-37.

8. Szaraniec L., Muzealnictwo na Górnym Śląsku 1802-2002, Katowice 2002

9. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum. Ochrona Zbiorów zeszyt nr 3 [seria Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów], Warszawa 2013

2. Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012

3. Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005

4. Muzeum Sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006

5. Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, działania, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2005

6. Tzortzi K., Museum Space: Where Architecture Meets Museology, London 2015.

7. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1962.010.0000048,metryka,ustawa-o-ochronie-dobr-kultury.html

8. Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Zakres tematów:

1. Akty normatywne regulujące działalność muzeów

2. Tworzenie kolekcji muzealnej: od pozyskania eksponatu, do jego naukowego opracowania

3. Organizacja pracy w muzeum

4. Popularyzacja zbiorów

5. Organizacja wystawy

6. Współczesne tendencje wystawiennictwie - wystawy stałe i czasowe

Czas na realizację bloków określa prowadzący.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- elementy problemowego wykładu konwersatoryjnego,

- prezentacje multimedialne,

- dyskusje na bazie przedstawianych zagadnień i zadanych tekstów,

- bezpośredni kontakt z kolekcją muzealną i wybranymi ekspozycjami,

- dyskusje na temat oglądanych ekspozycji,

- ćwiczenia praktyczne związane z wprowadzaniem eksponatów do kolekcji muzealnej.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów źródłowych,

- analiza i interpretacja tekstów,

- analiza wybranych ekspozycji pod względem treści i formy,

- praca pisemna.

Zajęcia realizowane w formie kontaktowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania - zaliczenie na ocenę

Ocena ustalana na podstawie:

- obecności studenta na zajęciach zgodnie z zapisami regulaminu studiów, tj. w zakresie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach w trakcie trwania semestru, zasad uzupełniania zaległości z tytułu nieobecności, zasad poprawiania ocen niedostatecznych

- aktywności podczas zajęć i znajomości zaproponowanych lektur

- pracy pisemnej na temat wybranej ekspozycji muzealnej (aktualizacja danych zawartych w Karcie Kierunku) – ocenie podlega poprawność merytoryczna, poprawność terminologiczna oraz poprawność językowa.

Kryteria oceniania:

5,0 - efekty pracy studenta nie budzą zastrzeżeń

4,5 - efekty pracy studenta budzą niewielkie zastrzeżenia

4,0 - efekty pracy studenta wymagają częściowych zmian

3,5 - efekty pracy studenta wymagają istotnych zmian

3,0 - efekty pracy studenta wymagają zasadniczych zmian

2,0 - brak zauważalnych postępów w pracy studenta

Uwagi:

6 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)