Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt socjalny [W3-SP-S1-PROJ] semestr letni 2022/2023
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt socjalny [W3-SP-S1-PROJ]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 17:15 - 18:45
sala 227
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Niesporek
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/67350/
Literatura:

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny, Warszawa 2004.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Tom 1, Katowice 1999.

Kantowicz E., Teoretyczny kontekst projektu socjalnego i próby jego zastosowań, w: Praca socjalna, 4/2000.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Leśniak-Berek E., Projektowanie w pracy socjalnej na przykładzie projektów socjalnych realizowanych w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, w: Praca socjalna, 6/2018

Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej, Bydgoszcz 2011

Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, Warszawa 2005

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Śląsk, Katowice, 1998

Wódz K., Niesporek A., Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych, [w:] Pawlas-Czyż S., Leśniak-Berek E. (red.), W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Śląsk, Katowice 2010.

Wódz K., Praca socjalna w poszukiwaniu nowych podejść i modeli praktyki, [w:] Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Katowice - Opole, 2001

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Verlag Dashofer, Warszawa, 2008.

Zakres tematów:

Wprowadzenie w metodykę projektowania socjalnego – podstawowe zasady

- Rodzaje projektów socjalnych

- Struktura projektu socjalnego – kolejność i istota działań

- Miejsce i rola diagnozy w projekcie socjalnym

- Znaczenie i elementy diagnozy pogłębionej

- Uzasadnienie podjęcia działań

- Zasady ustalania celów ogólnych i szczegółowych

- Budowa harmonogramu działań

- Pozyskiwanie partnerów i określanie ich zadań

- Działania promocyjne na rzecz projektu socjalnego

- Planowanie działań zgodnych z określonymi celami

- Wdrażanie projektu – implementacja działań i ich monitorowanie

- Kosztorysowanie oraz pozyskiwanie środków na realizację projektu

- Znaczenie ewaluacji w projekcie socjalnym

- Rodzaje ewaluacji w projektowaniu socjalnym

- Metody i techniki badań ewaluacyjnych

- Podmiot i przedmiot ewaluacji

- Wnioski ewaluacyjne - wskaźniki osiągnięć

- Rekomendacje do dalszych działań

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium

- metoda projektu

- praca w terenie

- badanie w działaniu

- korzystanie z technik i narzędzi cyfrowych (ankiety, aplikacje badające opinie)

Metody i kryteria oceniania:

- Praca zgodna z harmonogramem

- Przygotowanie zarysu projektu socjalnego obejmującego kluczowe elementy (diagnozę pogłębioną, cele, adresatów, realizatorów, planowane działania, szacowane koszty, zakładane narzędzia ewaluacyjne)

Uwagi:

Praca Socjalna, 4 semestr ( stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)