Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka B [W4-TC-S1-2-MATB] semestr letni 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Matematyka B [W4-TC-S1-2-MATB]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:45 - 13:00
sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-13 10:45 : 13:00 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-06-16 11:30 : 13:00 sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-06-20 10:45 : 13:00 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-06-23 11:30 : 13:00 sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Kucharski
Literatura:

1. Notatki z części wykładowej konwersatorium.

2. J. Sikorska, Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Uzupełniająca:

3. J. Ger, Kurs matematyki dla chemików, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2002.

Zakres tematów:

I. CAŁKA NIEOZNACZONA

• Podstawowe pojęcia. Funkcja pierwotna. Przykłady funkcji niemających funkcji pierwotnych. Całki nieoznaczona. Podstawowe wzory.

• Metody całkowania. Całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie, całkowanie funkcji wymiernych, całkowanie pewnych funkcji niewymiernych, całkowanie funkcji trygonometrycznych.

II. CAŁKA OZNACZONA RIEMANNA

• Całka Riemanna. Pojęcie całki oznaczonej Riemanna. Funkcja całkowalna. Klasy funkcji całkowalnych. Własności całki oznaczonej.

• Obliczanie całki oznaczonej. Funkcja górnej granicy całkowania. Wzór Newtona-Leibniza. Twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie i o całkowaniu przez części dla całki oznaczonej. Twierdzenie o wartości średniej dla całki.

• Całki niewłaściwe. Całka oznaczona w przedziale nieskończonym, całka z funkcji nieograniczonej.

• Zastosowania całki oznaczonej. Zastosowania geometryczne: obliczanie pola powierzchni figur, długości krzywych, objętości i pól powierzchni bocznych brył obrotowych. Zastosowania fizyczne.

III. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH

• Podstawowe pojęcia. Pochodne cząstkowe, gradient funkcji, różniczka funkcji wielu zmiennych, funkcja różniczkowalna w punkcie. Związek pochodnych cząstkowych z różniczką, pochodna kierunkowa. Przedstawienie macierzowe różniczki. Formalne prawa różniczkowania.

• Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Wzór Taylora. Obliczenia przybliżone.

• Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych do wyznaczania ekstremów funkcji.

• Funkcja uwikłana. Twierdzenie o funkcji uwikłanej. Ekstrema funkcji uwikłanej.

• Ekstrema warunkowe.

IV. CAŁKA WIELOKROTNA

• Całka funkcji wielu zmiennych. Pojęcie całki funkcji wielu zmiennych. Całki iterowane oraz ich związek z całką wielokrotną. Własności całki.

• Całki w obszarach normalnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Twierdzenie o zamianie zmiennych.

• Zastosowania całki wielokrotnej. Zastosowania geometryczne i fizyczne.

V. CAŁKA KRZYWOLINIOWA

• Krzywe w R^n. Pojęcie krzywej. Parametryzacja krzywej. Parametryzacje zgodne, przeciwne. Krzywa regularna. Łuk gładki. Wektor styczny, wektor normalny. Krzywa zorientowana dodatnio.

• Całka krzywoliniowa niezorientowana.

• Całka krzywoliniowa zorientowana. Związek pomiędzy całką krzywoliniową zorientowaną i niezorientowaną. Twierdzenie Greena. Niezależność całki od drogi całkowania.

• Zastosowania.

VI. CAŁKA POWIERZCHNIOWA

• Powierzchnie w R^3. Płat powierzchniowy gładki.

• Całka powierzchniowa niezorientowana.

• Całka powierzchniowa zorientowana. Twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego. Twierdzenie Stokesa.

• Zastosowania.

VII. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE

• Pojęcie równania różniczkowego. Rodzaje równań różniczkowych. Twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań.

• Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Równanie o zmiennych rozdzielonych. Równanie liniowe. Równanie Bernoulliego.

• Równania różniczkowe zwyczajne wyższych rzędów.

• Układy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia łączące w sobie elementy wykładu, mające na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień matematyki z uwzględnieniem jej zastosowań chemiczno-fizycznych, z dużą ilością ćwiczeń rachunkowych, ilustrujących te zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z konwersatorium składa się 70% punktów ze sprawdzianów pisemnych i 30% z egzaminu pisemnego.

Egzamin weryfikujący wiedzę nabytą podczas całego semestru w oparciu o treść konwersatorium będzie przeprowadzony stacjonarie

(podczas spotkania kontaktowego), natomiast w przypadku niemożliwości przeprowadzenia takiego spotkania zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

Ostateczna weryfikacja oparta będzie na systemie punktowym wg skali:

0% - 30% niedostateczny

31% - 55% dostateczny

56% - 70% +dostateczny

71% - 80% dobry

81% - 90% +dobry

91% - 100% bardzo dobry

Uwagi:

2 sem. Technologii Chemicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)