Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna [W4-MC-S1-5-TERTE] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Termodynamika techniczna [W4-MC-S1-5-TERTE]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 312
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Tomasz Kmita
Literatura:

[1] J. Szargut: Termodynamika techniczna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

[2] T. Fodemski. Pomiary cieplne cz.1. i 2 Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007

[3] Praca zbiorowa pod red M. Mieszkowskiego: Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1985

[4] Staniszewski B.: Wymiana ciepła. PWN, Warszawa 1980.

[5] Kostowski E.: Przepływ ciepła. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

[6] Petela R.: Przepływ ciepła. PWN, Warszawa 1983.

[7] Praca zbiorowa pod red. J. Gduli: Przewodzenie ciepła. PWN, Warszawa 1984.

[8] Kotlewski F., Mieszkowski M.: Pomiary w technice cieplnej. WNT, Warszawa 1972.

[9] L. Michalski, K. Eckersdorf: Pomiary Temperatury. WNT, Warszawa 1986.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

- Zadanie projektowe dotyczące problemów teoretycznych z zakresu podstawowych pojęć z termodynamiki, takich jak: ciśnienie, temperatura proste przekształcenia energii, ciepło i przepływ ciepła.

- Wyznaczanie współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych.

- Badanie panelu słonecznego.

- Pomiary temperatury.

- Wyznaczenie natężenia przepływu płynów przy użyciu kryzy ISA i klasycznej zwężki Venturiego.

- Badanie płytowego wymiennika ciepła.

- Badanie wentylatora promieniowego.

Metody dydaktyczne:

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30.

Zajęcia prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez pierwsze 10 tygodni zajęć w semestrze zimowym.

Zajęcia będą prowadzone w sali laboratoryjnej obejmują wykonywanie obliczeń wg instrukcji, opracowywanie wyników pomiarów laboratoryjnych. Rozwiązywanie zadań dotyczące problemów teoretycznych z zakresu podstawowych pojęć z termodynamiki.

Liczba godzin pracy własnej studenta 30.

Samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych na podstawie instrukcji laboratoryjnych oraz zalecanej literatury.

Samodzielne opracowanie wyników pomiarów laboratoryjnych.

Samodzielne wykonanie projektu dotyczącego problemów teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wyznaczana jako średnia ważona ocen zadania projektowego (waga 0,3) i średniej ocen ze ocen sprawozdań (waga 0,7).

W przypadku sprawozdań ocenie podlegać będzie:

- obliczenia parametrów termodynamicznych układu - tj. zastosowanie odpowiedniego wzoru, przekształcenie jednostek wielkości mierzonych i obliczanych, wykorzystanie tablic wielkości fizycznych, dokładność obliczeń.

- wykresy - tj. zamieszczenie w sprawozdaniu wymaganych wykresów wraz z komentarzem z poprawnie opisanymi osiami i poprawnie nakreślonymi i oznaczonymi charakterystykami.

- wnioski - tj. zamieszczenie własnych uwag co do poprawności wykonania pomiarów, zgodności uzyskanych parametrów i charakterystyk z danymi literaturowymi.

Kryteria oceny sprawozdań i projektu:

- ocena „dostateczny” – uzyskanie 50% punktów,

- ocena „plus dostateczny” – uzyskanie 60% punktów,

- ocena „dobry” – uzyskanie 70% punktów,

- ocena „plus dobry” – uzyskanie 80% punktów,

- ocena „bardzo dobry” – uzyskanie 90% punktów.

Sprawozdanie należy złożyć na kolejnych zajęciach laboratoryjnych laboratoryjnych. Złożenie sprawozdania w późniejszym terminie obniża ocenę o ½ .

Uwagi:

5 semestr mechatroniki - Mikromechatronika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)