Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Bzdęga, Teresa Nowak, Alina Urbisz
Literatura:

Literatura

Podstawowa:

Elton Ch. 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa

Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy Ochrony przyrody. PWN. Warszawa.

Symonides E. 2008 Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Takhtajan. 2009. Flowering Plants. Springer Verlag, New York

Ponadto oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów.

Uzupełniająca:

Kornaś J., 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.

Aktualna literatura, odpowiadająca zakresowi tematyki opracowywanego tematu i przygotowywanej prezentacji - literatura aktualizowana na bieżąco.

Zakres tematów:

Zagadnienia związane z tematyką realizowanych prac magisterskich ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu najnowszych pozycji literaturowych, poświęconych danemu zagadnieniu.

Problematyka prezentacji dotyczy zagadnień z zakresu ekspansji i inwazji biologicznych – m.in. biologia i ekologia wybranych gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, ich oddziaływanie na rodzimą szatę roślinną oraz metody ich zwalczania i zarządzania ich zasobami.

Tematyka seminarium obejmuje także problemy szeroko pojętej ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin chronionych i zagrożonych, ich biologii i czynników powodujących ustępowanie populacji lokalnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje referatów studentów (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, umiejętność korzystania z platformy Teams), dyskusja nad przedstawionym referatem, ćwiczenie rzeczowej oceny prezentowanych referatów pod względem merytorycznym i jakości przekazu (stosowanych technik).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny z prezentacji (0,7)

2. ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3)

Każdy ze studentów przygotowuje i wygłasza referat w formie prezentacji w programie Power Point (lub innym) dotyczący tematu zleconego przez osobę prowadzącą Seminarium. Przygotowanie prezentacji wymaga zapoznania się z oryginalną literaturą przedmiotu (w tym anglojęzyczną), dotyczącą zleconego tematu, z treścią prac przeglądowych i zalecanych podręczników.

Po zakończeniu referatu odbywa się dyskusja. Referent odpowiada na zadawane pytania i uwagi.

Zarówno referat (poprawność merytoryczna, sposób prezentacji referatu), jak i udział w dyskusji są oceniane przez prowadzącego przedmiot.

Bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał postawiony problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań.

Ocena ciągła uczestnictwa w dyskusji:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Znajomość najnowszej literatury przedmiotu, poprawność merytoryczna formowanych poglądów, umiejętność łączenia dotychczasowej wiedzy z innymi dyscyplinami naukowymi. Aktywność studenta oceniana jest w skali ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej.

Uwagi:

BiOP

Seminarium odbywa się w budynku IBBiOŚ. Studenci mogą również uczestniczyć w ramach seminarium w webinariach poświęconych Rokowi Botaniki oraz w organizowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)