Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala sale KH
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Spyra
Literatura:

Oryginalne prace naukowe dostępne w bazach internetowych dotyczące omawianych problemów badawczych.

Zakres tematów:

Różnorodność bezkręgowców słodkowodnych w zbiornikach zlokalizowanych na obszarach objętych różnymi formami ochrony. Koncepcja i plan pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Student przygotowuje i wygłasza referat w formie prezentacji Power Point dotyczący tematu zleconego przez osobę prowadzącą Seminarium. Przygotowanie prezentacji wymaga zapoznania się z oryginalną literaturą przedmiotu, głównie anglojęzyczną, dotyczącą zleconego tematu, z treścią prac przeglądowych i zalecanych podręczników.

Po zakończeniu referatu odbywa się dyskusja. Referent odpowiada na zadawane pytania i uwagi.

Zarówno referat, jak i udział w dyskusji są oceniane przez prowadzącego przedmiot.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia arytmetyczna obejmująca:

1. oceny z prezentacji (0,5)

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,5)

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji (OCENA PREZENTACJI):

Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji referatów

Bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze. Przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia. Prezentowany temat badawczy, również w formie prezentacji posterowej, dowodzi umiejętności prawidłowej interpretacji wyników badań, formułowania wniosków końcowych. Aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej.

Dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu. Przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia. Prezentowany temat badawczy, również w formie prezentacji posterowej, dowodzi umiejętności poprawnej interpretacji wyników badań, formułowania wniosków końcowych. Włącza się często w dyskusję seminaryjną.

Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał postawiony problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia. Prezentowany temat badawczy w formie prezentacji posterowej dowodzi małych umiejętności interpretacji wyników badań i formułowania wniosków końcowych. Wykazuje małą aktywność w dyskusji seminaryjnej.

Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań. Prezentowany temat badawczy w formie prezentacji posterowej dowodzi braku umiejętności interpretacji wyników badań, formułowania wniosków końcowych. Sporadycznie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej.

Ocena ciągła:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Znajomość najnowszej literatury przedmiotu, poprawność merytoryczna formowanych sądów, umiejętność łączenia dotychczasowej wiedzy z innymi dyscyplinami naukowymi. Aktywność jest oceniana na każdych zajęciach w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny):

Udział w dyskusji w zajęciach seminaryjnych nie rzadziej niż w 75% zajęć – oceniony zostanie na ocenę bdb.

Udział w dyskusji przynajmniej w połowie zajęć seminaryjnych – ocena dobra

Udział w dyskusji w poniżej 50% zajęć seminaryjnych – ocena dostateczna.

Udział w dyskusji w poniżej 20% zajęć – ocena niedostateczna

Uwagi:

HYD

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)